• De ledande dödsorsakerna globalt är komplikationer till följd av prematur födsel, infektioner som pneumoni, malaria och diarré samt intrapartal död, som huvudsakligen är orsakad av asfyxi . (lakartidningen.se)
  • Översikten bidrar med uppdaterad information om det vetenskapliga stödet för kylbehandling av nyfödda barn som drabbats av asfyxi under förlossningen . (sbu.se)
  • Syftet med all fosterövervakning är att i tid upptäcka tecken på hypoxi hos fostret, så att åtgärder kan vidtas för att begränsa eller förhindra en kliniskt relevant asfyxi. (neohlrutbildning.se)
  • CTG används för att diagnosticera hotande eller manifest hypoxi och har som syfte att ge behandlande barnmorskor och läkare möjlighet att agera för att motverka asfyxi hos fostret. (neohlrutbildning.se)
  • 3 Nyfødte med hypoglykæmi Nyfødte til observation/og behandling efter asfyxi Nyfødte til observation for eller med infektion Nyfødte med misdannelser og eller kromosomdefekter Nyfødte til observation for abstinenser Nyfødte med kramper Nyfødte til behandling for gulsot Nyfødte til behandling for manglende trivsel - genindlæggelser indenfor 28. (docplayer.dk)
  • Neonatal asfyksi - prognose ud fra kliniske fund under födselsforlöb samt förste levedögn. (ki.se)