• Extra fokus i mitt kliniska arbete har varit rehabilitering postoperativt efter kirurgiska ingrepp tex artroplastik, axelkirurgi, knäkirurgi, frakturkirurgi, ryggkirurgi samt rehab efter konservativt behandlade skador. (aleris.se)
  • Det finns begränsad erfarenhet av säkerhet vid behandling med Simponi hos patienter som genomgått kirurgiska ingrepp, inklusive artroplastik, 20gm cortibet. (sverige-apotek.life)
  • Min avhandling behandlade artroplastik i hela höften och stabilitet, utvärderad med DEXA på basis av radiostereometri och förändringar i bendensitet. (nitep.eu)
  • Då opererar ortopedläkaren in en konstgjord höftled, en så kallad protes eller artroplastik. (rikshoft.se)
  • Annan artroplastik i hand- eller fingerled utan protes, radiokarpalled, amiloride säljes i Sverige. (apotekvarerpanett.life)
  • Behandlingen är kirurgisk, och består antingen av att kirurgen ersätter hela/delar av ledhuvudet (artroplastik) eller opererar in spikar/skruvar/dylikt i benet (osteosyntes). (wikipedia.org)