• Typiska riskpatienter är immunosupprimerade individer (till exempel patienter med kronisk artrit som behandlas med immunomodulerande läkemedel) och personer som har inopererade ledproteser. (netdoktorpro.se)
  • svår progredierande), aktiv reumatoid artrit hos vuxna som har svarat otillräckligt på sjukdomsmodifierande -antireumatiska läkemedel (DMARDs). (abbvie.se)
  • royal dansk Reumatism är samlingsnamnet på ungefär åttio olika sjukdomar och en av de vanligaste diagnoserna är artros, reumatoid artrit (RA), även känt som ledgångsreumatis. (gudvssio.se)
  • AbbVie meddelar att EMA kommitté för humanläkemedel gett ett positivt utlåtande om RINVOQ (upadacitinib), en selektiv och reversibel JAK-hämmare som ges en gång dagligen i tablettform för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit som uppvisat otillräckligt svar på eller som är intoleranta mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD:s). (abbvie.se)
  • Vad många inte vet är att övervikt bland annat kan orsaka sjukdomar som Diabetes mellitus, hudsjukdomar, artrit med begränsad rörlighet samt sjukdomar i urinvägarna. (katt.nu)
  • Terramycin Pulver är indicerat för förebyggande och behandling av infektioner orsakade av bakteriella och Mycoplasma organismer hos poultry, dvs CRD, bihåleinflammation, infektiös coryza, lunginflammation Blue comb och synovit. (kexingpharma.com)
  • Vaccination mot infektiös bronkit (IB) görs idag i kommersiella besättningar med livkyckling (unghöns), värphöns och avelshöns. (sva.se)
  • ICD11 koderna erkänner även: Disseminerad Lyme borreliosis, Lyme Neuroborrelios, Borrelia myokardit, Oftalmisk Lyme borrelios, Lyme artrit, senstadier av Lyme borrelios i huden, annan specificerad disseminerad Lyme borrelios, disseminerad Lyme borrelios, ospecificerad, Infektiös panuveit vid Lyme borrelios och Infektiös intermediär uveit vid Lyme borrelios. (fsi-sverige.se)
  • USA: s president Donald Trump meddelade den 19 mars att klorokin och hydroxiklorokin / Plaquenil, som används för att behandla malaria och artrit, godkändes av FDA för att testas som en behandling för COVID-19. (iminstad.info)