• När man pratar normalt så står talapparaten i princip aldrig still, utan alla (aktiva) artikulatorer (läpparna, underkäken, gomseglet, olika delar av tungan) rör sig mer eller mindre ständigt. (wikipedia.org)
  • Utrustningen möjliggör bland annat akustiska och prosodiska analyser av tal, mätningar av hur andningen koordineras med talet, hur röstkvaliteten varierar i talet, hur artikulatorer så som tungan, käken, och läpparna rör sig i talet och mätningar av hjärnbarkens aktivitet när man talar eller lyssnar på tal. (su.se)
  • Koartikulation gäller inte bara samspelet av flera artikulatorer, utan förekommer även hos en enskild artikulator. (wikipedia.org)
  • När det gäller en enskild artikulator som anpassar sin position på grund av ett angränsade ljud, så använde de termen Steuerung istället (sv. (wikipedia.org)