• Det inspirerar till vidare forskning och utveckling, så att det i framtiden skall gå att sortera i princip allt avfall med hjälp av artificiell intelligens, säger han. (gu.se)
 • Är artificiell intelligens framtiden inom moderering? (interaktivsakerhet.se)
 • Richard Yu, vd för Huawei, avslöjade företagets vision för framtiden inom artificiell intelligens i och med lanseringen av Kirin 970. (it-kanalen.se)
 • Flera av företagen deltog också i de fem konferensdagarna som WASP-initiativet för artificiell intelligens (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program) arrangerade våren 2018. (ihubssweden.se)
 • Forskning.se har också tagit fram en alldeles egen artificiell intelligens, Simone, som har funnits utställd på Tekniska museet i Stockholm under hösten 2017. (forskning.se)
 • Artificiell intelligens har de senaste åren fått stor uppmärksamhet trots att teknikerna har existerat sen sextiotalet. (sitevisiondagarna.se)
 • Artificiell intelligens har gjort enorma framsteg de senaste åren, och gör vissa uppgifter lika bra, eller faktiskt bättre, än vi människor. (interaktivsakerhet.se)
 • I Sverige däremot, har man inte intresserat sig så särskilt för artificiell intelligens under de senaste 20 åren. (jkpgnews.se)
 • Hur intressant är det att skapa musik med hjälp av artificiell intelligens? (sverigesradio.se)
 • Artificiell intelligens handlar i grunden om att skapa konstgjord intelligens och att få en dator att bete sig intelligent. (idg.se)
 • Du kan skapa en jobbevakning för att få jobb inom Artificiell intelligens skickade till dig när de publiceras. (academicpositions.se)
 • Ambitionen är att skapa en ledande miljö för samarbeten inom artificiell intelligens. (dental24.se)
 • Artificiell intelligens handlar ju om att få datorn att göra sådant som vi människor är bra på, men som datorn inte kan göra av sig själv - analysera, planera, kommunicera och lära nytt, till exempel, förklarar Fredrik Heintz. (jkpgnews.se)
 • Artificiell intelligens har en stor potential för den framtida vården och Sverige har en stor möjlighet att ligga i framkant. (industritorget.se)
 • En rapport som undersöker artificiell intelligens och dess användning inom olika sektorer i Sverige har nu publicerats. (ihubssweden.se)
 • En rapport som undersöker nuläget för artificiell intelligens och dess användning inom olika sektorer i Sverige har nu publicerats. (ihubssweden.se)
 • Rapporten diskuterar också hur arbetet inom AI ska utvecklas och ger rekommendationer på nationell nivå för hur den akademiska världen och industrin tillsammans kan se till att Sverige kan ligga i framkant för forskning och utveckling inom artificiell intelligens. (ihubssweden.se)
 • AI, eller Artificiell Intelligens betyder egentligen (artificiell=konstgjord och intelligens kan definieras som en förmåga att utifrån givna grunder utveckla sitt tänkande). (itseniorerna.se)
 • Intresset för artificiell intelligens är åter igen i hetluften eftersom Stephen Hawkins, Elon Musk och Bill Gates har gått ut och varnat för den riktning tekniken tar. (brother.se)
 • Regeringen planerar att investera hundratals miljarder yuan i tekniken och kinesiska företag rekryterar och utbildar experter i artificiell intelligens. (brother.se)
 • Identifieringsbild för Hyteairo-projektet Programmet för artificiell intelligens och robotik i välfärden (#hyteairo) stöder och påskyndar utnyttjandet av artificiell intelligens och robotik. (stm.fi)
 • En svenskutvecklad artificiell intelligens (AI) för automatisk bedömning av prostatacancerbiopsier kan identifiera och gradera prostatacancer jämbördigt med världsledande uropatologer. (industritorget.se)
 • Här möts elever mellan 15 och 18 år från olika nordiska länder för att tillsammans med forskare utmanas inom artificiell intelligens. (bth.se)
 • Präntare är forskare inom artificiell intelligens vid Linköpings universitet, och har tidigare varit med och utvecklat AI-funktioner till Paradox Interactives strategispel Europa Universalis 4. (uminovainnovation.se)
 • Bilden ovan: Närmare 200 experter, forskare och industriledare presenterade sin syn på artificiell intelligens under WASP AI4X. (ihubssweden.se)
 • Vi vill sprida kunskap om vad arificiell intelligens är och väcka intresse för hur den kan tas tillvara inom och göra den svenska välfärden smartare, säger Per Mosseby, direktör för avdelningen för digitalisering. (skl.se)
 • HejDigitalt , mötesplatsen där Sveriges digitala framtid diskuteras, är sällan tvåa på bollen och inledde därför sin serie frukostseminarier med just ämnet artificiell intelligens. (visma.se)
 • Problemet är inte artificiell intelligens utan i så fall människorna som står bakom den, menar Sofia Svanteson, grundare av Oceans observations, under Digitala strategier. (voister.se)
 • De digitala möjligheterna är enorma inom AI (artificiell intelligens), Data management, Analytics och Cloud. (forestx.se)
 • Man talar om artificiell intelligens, min dator e en s dan! (fotosidan.se)
 • Robotar och artificiell intelligens hjälper människan att leva hälsosamt, tillfriskna från sjukdomar, bo självständigt och tryggt i sina hem samt snabbt återhämta sig och återfå funktions- och arbetsförmågan. (stm.fi)
 • Vårt affärsområde Excellerate erbjuder kurser inom Artificiell intelligens (AI). (consid.se)
 • Hanteringen av resefakturor underlättas och stöds genom artificiell intelligens. (palkeet.fi)
 • Forskning vid Göteborgs universitet och Chalmers ligger bakom en maskin som sorterar förbrukade batterier med hjälp av artificiell intelligens (AI). (gu.se)
 • Men faktum är att du närmast dagligen kommunicerar med en maskin som utrustats med någon form av artificiell intelligens - AI. (jkpgnews.se)
 • Vad är egentligen artificiell intelligens? (visma.se)
 • Diskussionen om vad intelligens egentligen innebär är intressant. (idg.se)
 • På ytan är FIM Artificiell Intelligens en vanlig aktiefond som placerar globalt i olika typer av företag på utvecklade marknader. (fim.se)
 • Effektiviserar arbetet, artificiell intelligens kan till exempel bidra med fakta till en arbetsgrupp på mycket kort tid. (skl.se)
 • Pilotförsöken sporrar oss att börja använda program baserade på artificiell intelligens i det vardagliga kliniska arbetet inom den specialiserade sjukvården och öppenvården och i arbetet med att främja hälsa och välfärd. (sitra.fi)
 • Esbo stad har utvidgat sina nätverk för samarbete inom artificiell intelligens (AI). (sttinfo.fi)
 • Hur kan artificiell intelligens bidra till att bevara biologisk mångfald? (v-a.se)
 • Vinnova stödjer projekt som kan bidra till ekonomiskt värde genom nya tjänster och produkter eller genom förbättrad hälsa och effektivisering med hjälp av artificiell intelligens, AI. (kliniskastudier.se)
 • Programmen baserade på artificiell intelligens ökar snabbt i antal. (sitra.fi)
 • Bland de övergripande målen är 50 nya professorer och mer än 300 nya doktorer inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara. (mynetworkglobal.com)
 • Vi kan hjälpa dig att se möjligheterna med Artificiell Intelligens och kognitiva system i din verksamhet. (cgi.se)
 • Finansministeriet fick sammanlagt 64 utlåtanden om utvecklings- och verksamhetsplanen 2019-2023 till det nationella programmet för artificiell intelligens AuroraAI. (valtioneuvosto.fi)
 • Vakes och dess samarbetspartners projekt för språkresurser överlappar givetvis Business Finlands AI Business-program och det företagskonsortium som samlats av Teknologiateollisuus - Teknologiindustrin ry:s accelerator för artificiell intelligens för att bygga ett utvecklingskluster för små språkområdens talteknologier i Finland. (vake.fi)
 • Social- och hälsovårdsreformen kan endast uppfylla målen för service och kostnader om den förnyade social- och hälsovårdshelheten till fullo utnyttjar digitalisering och artificiell intelligens. (sitra.fi)
 • Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet (http://www.cs.umu.se) söker en postdoktor i artificiell intelligens, med fokus på formella metoder och bevisteorier. (mynetworkglobal.com)
 • Innehavaren av postdoktorsanställningen blir en del av den nystartade forskargruppen för social och etisk artificiell intelligens vid Umeå universitet. (mynetworkglobal.com)
 • Genom att utnyttja artificiell intelligensteknologi kan fonden blixtsnabbt och utan trötthet analysera tusentals bokslut och upptäcka samband i finansiell data som vanligen förblir osynliga för en mänsklig fondförvaltare. (fim.se)
 • Artificiell intelligens kan lösa vetenskapliga problem, den kan upptäcka sjukdomar och datorer kan köra våra bilar. (ifokus.se)
 • Vetenskapsrådets publikation Forskning.se har nyligen lanserat en kunskapsöversikt om Artificiell Intelligens , AI. (sunet.se)
 • AI Innovation of Sweden som nyligen invigdes i Göteborg är en av landets största satsningar inom artificiell intelligens. (dental24.se)
 • En grupp elever har skapat ett Yatzeespel baserat på Artificiell Intelligens (AI) som utmanar och vinner över motspelare. (kungsbacka.se)
 • I enheten erbjuder artificiell intelligens starka responsiva möjligheter som ligger till grund för att förstå och hjälpa människor. (it-kanalen.se)