• Oslers sjukdom är en ärftlig sjukdom som karaktäriseras av arteriovenösa missbildningar i hud, slemhinnor och inre organ. (socialstyrelsen.se)
  • De arteriovenösa missbildningarna i inre organ förekommer mest i lungorna men även i levern samt ryggmärgen och hjärnan (centrala nervsystemet). (socialstyrelsen.se)
  • Arteriovenösa missbildningar (AVM) i inre organ är vanligast i lungorna, därefter i lever och centrala nervsystemet. (akademiska.se)
  • Sjukdomen innebär att man har arteriovenösa (det vill säga både i vener och artärer) missbildningar i hud, inre organ och slemhinnor. (wikipedia.org)
  • Oslers sjukdom är en ärftlig sjukdom som karaktäriseras av arteriovenösa missbildningar i hud, slemhinnor och inre organ, 500mg, 250mg. (speakeasypress.com)
  • Exempel på andra, ovanligare orsaker är arteriovenösa missbildningar, vaskulit och koagulationsstörningar. (lakartidningen.se)
  • Hit hör hjärninfarkt, hjärnischemi, anoxi (syrebrist) i hjärnan, hjärnembolism och trombos, arteriove nösa missbildningar och vaskulit i centrala nervsystemet. (lookformedical.com)