• Dessa patienter får oftast en av tre behandlingar: fistel, graft eller kateter (central venkateter). (getinge.com)
  • I studien jämförs kliniska resultat från 108 patienter som har fått en av följande tre accesser i överarmen: transposed brachiobasilic arteriovenös fistel (BBAVF), autogenous brachial vein-brachial artery access (ABBA) och Flixene ePTFE vaskulär graft (AVG). Även om BBAVF fortfarande är förstahandsalternativet för de flesta patienter noterade författarna jämförbara resultat för AVG-patienter. (getinge.com)
  • I såväl VGR som riket är det cirka 70 % av patienterna som har kärlaccess med AV-fistel eller AV-graft. (vgregion.se)
  • I riket är det cirka 10 procentenheter fler män än kvinnor som har AV-fistel eller AV-graft. (vgregion.se)
  • Det är viktigt att skona blodkärlen och undvika stick i den icke-dominanta armen, eftersom patienter med njursvikt i framtiden kan komma att behöva dialysbehandling via en arteriovenös (AV) fistel. (viss.nu)
  • Patienter som genomgår dialys med kateter har en lägre överlevnadsfrekvens än de som genomgår dialys med en arteriovenös fistel. (apotekvarerpanettet.life)
  • I vissa medicinska sammanhang är det av intresse att anlägga en fistel för att möjliggöra behandling av sjukdomen. (wikipedia.org)