• arterioskleros generellt blir mer uttalad med ökad ålder, blir följden att potensen vanligtvis minskar med naturligt åldrande. (netdoktor.se)
 • Risken för arterioskleros och aterogenes minskar, pris pa alpovic säljes. (sverige-apotek.life)
 • Arterioskleros minskar syretensionen och utbytet av näringsämnen i den perifera kärlbädden. (folkhalsomyndigheten.se)
 • När artärerna blir förkalkade, vilket kallas arterioskleros, minskar blodflödet till tarmarna och njurarna. (attvaramamma.se)
 • Förtydligande: ateroskleros och arterioskleros är INTE synonymer. (wikipedia.org)
 • Arterioskleros innefattar: Ateroskleros som är en multifaktoriell, kronisk och degenerativ sjukdom i aorta med dess större förgreningar samt tydligt visuella blodkärl s.s. hjärtats kranskärl (aa. (wikipedia.org)
 • ateroskleros , den dominerande formen av arterioskleros (artärförkalkning, pulsåderförkalkning) som orsakar merparten av hjärt-kärlsjukdomarna, framför allt i den industrialiserade världen. (ne.se)
 • Ateroskleros rimmar på Arterioskleros och 40 andra ord. (timedmg.com)
 • Värdena indikerar huruvida du har förhöjd risk när det kommer till att drabbas av ateroskleros (arterioskleros). (cerascreen.se)
 • Ateroskleros är en form av arterioskleros, som endast påverkar den innersta slemhinnan i artären. (akunadaga.com)
 • De vanligaste orsakerna till att njurfunktionen varaktigt försämras är, förutom ålder, generell arterioskleros, diabetes och kronisk njurinflammation. (lakemedelsboken.se)
 • Vid uttalad arterioskleros är risken för arytmier och hjärtinfarkt stor vid hypoglykemi. (janusinfo.se)
 • som förhindrar dåligt kolesterol vidhäftning till blodkärlen, vilket reducerar risken för att drabbas av arterioskleros. (hipermercadonatural.com)
 • Genom att mäta liposomerna APO-B och APO-AI kan man få ett bättre mått på risken att drabbas av arterioskleros än det ?farliga? (lakemedelsvarlden.se)
 • Särskild risk har patienter med avancerad kronisk njursjukdom och grav arterioskleros. (janusinfo.se)
 • Bland fysiska orsaker är arterioskleros den vanligast förekommande. (netdoktor.se)
 • Arterioskleros är en generell term som syftar till en förtjockad kärlvägg och en minskad elasticitet. (wikipedia.org)
 • Anamnes/status riktat mot alternativa förklaringar till SR-stegring, generell arterioskleros? (internetmedicin.se)
 • Måttlig trombocytopeni kan ses vid aortavitium och generell arterioskleros. (regionblekinge.se)
 • Relativa eller absoluta kontraindikationer utgör också: avancerad arterioskleros, symptomgivande kardiovaskulär sjukdom, medfödda. (web-apotek-sverige.life)
 • Vidare utveckling av användningen av hjärtultraljud (Ekokardiografi), och reumatisk sjukdom och arterioskleros. (hjartfonden.com)
 • Forskning inom cancer, progeria, arterioskleros och artrit. (timedmg.com)
 • Arterioskleros är den dominerande orsaken till karotisstenos. (internetmedicin.se)
 • Den underliggande orsaken är förträningar av kranskärlen (arterioskleros) eller förstoring av hjärtmuskeln (myokardiell hypertrofi). (docplayer.se)
 • Arterioskleros i hjärtats kranskärl och grumling av ögats lins drabbar praktiskt taget alla som blir gamla, exempelvis. (vardfokus.se)
 • Den sviktande njurfunktionen leder till prematur arterioskleros, åderförkalkning. (ki.se)
 • Det kommer till 1040 gener, inklusive en reducerad aktivering av gener involverade i utvecklingen av inflammation eller processer som leder till arterioskleros. (mynewsdesk.com)
 • En minskad produktion leder till dysfunktionella blodkärlsväggar som på sikt kan ge arterioskleros. (netdoktorpro.se)
 • Följdsjukdomar påverkar negativt, såsom arterioskleros (kärlförkalkning) och gör att syrehalten i blodet blir otillräcklig. (blodtryckskoll.se)