• Diabetiska njursjukdomar 0 frågor Hit hör arterioskleros och arterioloskleros i njurarna, Kimmelstiel-Wilsons syndrom (interkapillär glomeruloskleros), akut och kronisk pyelonefrit, samt njurpapillnekros hos individer med diabetes mellitus. (lookformedical.com)
  • Arterioloskleros innebär en hyalin-deponering i små artärer och arterioler associerad med högt blodtryck och/eller diabetes. (wikipedia.org)
  • Arterioloskleros - Hypertrofi av tunica media i arterioler. (hypocampus.se)