• Utifrån ett 700 år gammalt recept lyckades hon rena fram ett ämne från växten Artemisia annua. (i-edu.se)
 • Artemisinin är isolerad från växten Artemisia annua, söt malurt, en ört anställd i kinesisk traditionell medicin. (organic-extracts.com)
 • Artemisia Annua Extract Artemisinin har effekt på antibakteriell, artemisinin har anti-influensavirus effekt. (organic-extracts.com)
 • Artemisia Annua Extract Artemisinin används för anti-parasit, artemisinin spelar rollen som anti-schistosomiasis och leptospirose. (organic-extracts.com)
 • Artemisia Annua Extract Artemisinin kan användas för antimalarial, artemisinin har dödande effekt på parasiten inom röda blodkroppar, det kan hämma parasitens mognad snabbt. (organic-extracts.com)
 • Läkemedlet baserades på den uråldriga kinesiska läkeväxten artemisinin (Artemisia Annua). (2op.se)
 • Växten Artemisia annua dök upp som en intressant kandidat och Tu utvecklade en reningsmetod som ledde fram till identifieringen av den aktiva komponenten, Artemisinin. (i-edu.se)
 • Artemisia Annua är en bitterört släkt med vanlig Malört som använts traditionellt mot parasiter och malaria. (husapoteket.eu)
 • I Kina har man under lång tid använt blad från sommarmalört (Artemisia annua) för att behandla olika sjukdomar, till exempel malaria. (genteknik.se)
 • Kinesisk malört (Artemisia annua) fungerar som bittermedel och karminativum (kramplösande medel). (nutrimera.se)
 • Själv tycker jag att Sommarmalörten (Artemisia Annua) fungerar ännu bättre på just magparasiter. (rackarungens.se)
 • I sitt sökande efter ämnen som skulle kunna bekämpa sjukdomen så hittade Tu Youyou i gammal traditionell kinesisk medicin ett omnämnande av växten sommarmalört ( Artemisia annua ). (motkina.se)
 • Att Nobelpriset i år går till Youyou Tu för forskning kring malariamedlet Artemisia annua, som använts för behandling av feber i dryga 2000 år, visar på potentialiteten i viss traditionell medicin - något som generaldirektören för WHO ofta påpekar. (dagenssamhalle.se)