• Han är även elitsoldat åt Arcan, en organisation som skyddar antika artefakter och fornlämningar från mörka krafter. (moviezine.se)
 • The museum is i färd med att flytta till London och endast de ' gallery ' vilket visar nautiska artefakter, bilder, pokaler etc. är öppen. (tripadvisor.se)
 • Flera foton och bilder på andra artefakter livar också upp. (dagensbok.com)
 • I kursen studeras klassicismer från renässansen till vår tid i såväl bilder som byggnader och allehanda gestaltade artefakter. (uu.se)
 • Vihar utgått från nedanstående frågeställningar:Hur stimulerar den fysiska inomhusmiljön i förskolan barns läs- och skrivutveckling?Hur använder pedagogerna i förskolan sig av artefakter för att stimulera barns läs- och skrivutveckling?Metod och material: I vår undersökning använde vi oss av kvalitativa metoder, två löpande observationersamt två intervjuer. (uppsatser.se)
 • Därtill inte heller arkeologiska fynd, byggnader eller andra artefakter. (vertikals.se)
 • Ett projekt som undersöker hur könskodade föreställningar runt tekniska artefakter förstärks och reproduceras genom dess formspråk. (kth.se)
 • Ämnet handlar om allt från gränssnitts- och interaktionsdesign, multimodal interaktion med tekniska artefakter, till socioteknisk systemdesign och komplexa organisatoriska system. (uu.se)
 • Carl Rudbeck: "Vad trist om alla egyptiska artefakter samlades i Kairo. (hd.se)
 • Vilken trist värld det skulle bli om alla egyptiska artefakter samlades i Kairo, alla Carl Larssons målningar i Sverige och alla skulpturer av Michelangelo i Italien. (hd.se)
 • Det hela andas småskaligt kammarspel, till synes långt bortom verkets traditionella egyptiska artefakter. (svd.se)
 • Verksamheten inom AIICS r fokuserad p intelligenta artefakter, dvs. (liu.se)
 • Verksamheten inom AIICS är fokuserad på intelligenta artefakter. (liu.se)
 • Överallt är artefakter från den tidigareverkligheten utspridda: tillknycklade barnvagnar, gamla böcker och halvbrändaträdgårdstomtar. (nyheter24.se)
 • Bland annat har arkeologer hittat artefakter vid gamla boplatser som berättar om livet som same i Mellansverige. (svt.se)
 • Gå in här 42:30 min in i videon , där vi får ett starkt bevis på 50 Miljoner år gamla artefakter från Kalifornien, som sedermera, i 'vetenskapens namn', filtrerades bort och gömdes undan i ett museum. (familjeliv.se)
 • Däribland sannolikt teamet på Animation Arts som snor 30-tal, nazister, övernaturliga artefakter och orädda äventyrare från förebilden. (svd.se)
 • HLR-kompressioner skapar palperbara carotispulser, blodtryckskurvor och EKG-artefakter. (laerdal.com)
 • Munters avfuktare används över hela världen för att skydda film, band, dokument, böcker och artefakter i arkiv, museum och bibliotek. (munters.com)
 • På museum rapporters det att dyrbara artefakter försvunnit från låsta förråd. (steampowered.com)
 • Ett fantastiskt mindre museum med artefakter från sjöfartens historia. (swedavia.se)
 • Exempel p s dana artefakter r PDA:er, obemannade farkoster och mobila robotar. (liu.se)
 • Exempel på sådana artefakter är PDA:er, obemannade farkoster och mobila robotar. (liu.se)
 • Till projektets forskningsrön hör också "alternativa" sätt att utnyttja kulturarvet, till exempel kartläggande av de tyska områden eller hur man samlade och sökte efter krigsrelaterade artefakter. (helsinki.fi)
 • Ämnet människa-datorinteraktion är tvärvetenskapligt och omfattar analys, design och utvärdering av människors interaktion med datoriserade system och artefakter, på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå. (uu.se)
 • Sådana här artefakter var en gång i tiden ett hett byte för piraterna. (sverigesradio.se)
 • Här finner du de riktlinjer som museet tagit fram för att underlätta urvalsprocessen gällande vilka artefakter som kan tas upp i museets samlingar. (porslinsravsmuseum.se)
 • Bläddra i museets imponerande samling militära memorabilia och bekämpa och regal artefakter i din egen takt. (viator.com)