• arsenikföreningar, se arsenik . (ne.se)
  • Användningen av arsenik och arsenikföreningar har till största delen utgjorts av arsenik(V)oxid inom trävaruindustrin (träimpregnering). (kemi.se)
  • År 2004 förbjöd man användningen av arsenikföreningar i träprodukter, men arsenik når fortfarande mark- och vattensystem på grund av gruvdrift. (mynewsdesk.com)
  • Olika organiska arsenikföreningar, som arsenobetain, finns framför allt i fisk och skaldjur. (ki.se)
  • Organiska arsenikföreningar som finns i fisk och skaldjur har generellt låg giftighet. (sgu.se)
  • De organiska arsenikföreningar som förekommer i fisk och skaldjur har låg toxicitet och utsöndras snabbt i urinen. (docplayer.se)
  • Härnäst tillämpas metoden på analys av arsenikföreningar i andra livsmedel såsom fisk, skaldjur, spannmål, drycker och grönsaker. (evira.fi)