• Exempel på detta kan vara kluven ryggmärg (diastematomyeli) och Arnold-Chiaris missbildning typ 1, vilket innebär en förändring av lillhjärnans form, som får den att bukta ner genom hålet i skallbasen, med risk för klämskador. (wikipedia.org)
  • Följden av denna form av missbildning kan vara synkinesi, dövhet, hängande ögonlock, förlamning av ansiktsnerven, känselnedsättning och smärtor i armar och ben, ibland i kombination med ökad spasticitet, andningsuppehåll och störd sömn. (wikipedia.org)
  • Symtom på en Arnold Chiari-missbildning manifesteras i form av frekvent yrsel och ibland slutar i hjärnslag. (industrymedics.com)