• För ulna i betydelsen romersk aln, se Aln Armbågsben (latin: ulna) är, i människans skelett, ett långt ben i underarmen, placerat medialt om strålbenet (radius). (wikipedia.org)
  • En stor del av graven var bortspolad, men vi hittade lårben och skenben i graven och bitar av armbågsben i rasmassorna nedanför graven. (sverige-apotek.life)