• Under de senaste årtiondena, och särskilt under 1990-talet, har definitionen av Arktis vidgats och givits en mer politisk innebörd, delvis oberoende av klimat och växtlighet. (wikipedia.org)
 • Huvudsyftet med att samla er alla här i dag är att identifiera och utvärdera sen senaste utvecklingen i Arktis. (umu.se)
 • Temperaturerna i Arktis har ökat mer än dubbelt så mycket som det globala genomsnittet under de senaste 50 åren (19) . (europa.eu)
 • En rad statliga och icke-statliga aktörer intresserar sig alltmer för Arktis, samtidigt som den senaste kunskapen pekar på ett isfritt Arktis sommartid inom några decennier. (foi.se)
 • Tecknen på förändring märks överallt i Arktis: temperaturer 20°C över det säsongsmässiga genomsnittet har uppmätts över Norra Ishavet, sommarisens utbredning har det senaste årtiondet vid ett flertal tillfällen legat på nya rekordlåga nivåer, infrastruktur som anlagts inom områden med permafrost sjunker då marken tinar upp. (miljo-utveckling.se)
 • De fyra åren med den minsta isen i Arktis har alla inträffat de senaste fyra åren. (yle.fi)
 • Tidigare användes ofta den norra polcirkeln (latitud 66° 33ʹN) - som är sydgräns för midnattssolen - och enligt denna definition utgör Arktis omkring sex procent av jordens yta, men då hamnar även områden som inte har arktiskt klimat och naturförhållanden i Arktis (exempelvis norra Sverige) medan andra områden med arktiska förhållanden inte räknas (södra Grönland). (wikipedia.org)
 • I boken Arktis kallar - Finland, EU och den arktiska regionen presenteras arktiska frågor på ett sätt som hjälper oss att se och förstå bakgrunden till den aktuella utvecklingen. (arcticcentre.org)
 • The Arctic Resilience Report som är framtagen av ett internationellt team av forskare under ledning av Arktiska rådet, understryker behovet av ett ökat samarbete kring Arktis, för att både kunna ta itu med de orsaker som driver på själva förändringarna i Arktis och för att kunna stärka motståndskraften hos de arktiska samhällena. (miljo-utveckling.se)
 • Nordiskt partnerskap för Arktis" stämmer på många sätt överens med Finlands ordförandeskapsprogram för Arktiska rådet och därmed den mer övergripande arktiska agendan. (impulssilvm.fi)
 • Arktis värms upp snabbare än tidigare och man kan säga att den trenden ser ut att vara 'det nya normala', bedömer forskare som publicerat en ny årsrapport om isen i den arktiska regionen. (yle.fi)
 • Troligen kommer många andra ekonomiska verksamheter att öka i Arktis i takt med att isen drar sig tillbaka. (europa.eu)
 • Inte helt oväntat fick vi i år se ett nytt bottenrekord för isen vid Arktis. (fof.se)
 • Catlin Arctic Survey, som genomfördes våren 2009, undersökte isen längs en 45 mil lång sträcka i Beauforthavet i norra delen av Arktis. (europa.eu)
 • År 2008 var farlederna i Nordväst- och Nordostpassagerna genom Arktis farbara under sommaren för första gången sedan mätningar av isen började göras. (europa.eu)
 • 2019 kan bli ett katastrofalt år för Arktis. (hd.se)
 • Arktis smältande is är ett överhängande problem, eftersom Nord- och Sydpolen är viktiga för avkylningen av världens klimat. (europa.eu)
 • Under samma period har Arktis klimat blivit allt varmare - uppvärmningen har till och med varit kraftigare där än på resten av planeten. (fof.se)
 • Vem trodde att plankton i Arktis påverkar jordens klimat? (fof.se)
 • Det är en av orsakerna bakom projektet - att EU-kommissionen vill ha råd om hur ekosystemet i Arktis ska förvaltas i en framtid där havsis inte längre begränsar tillgängligheten. (extrakt.se)
 • Arktis kommer finnas kvar, säger WWFs Arktisexpert Tom Arnbom, men troligen se annorlunda ut med mycket mindre snö och havsis. (pandaplanet.se)
 • Arktis havsis tar storstryk just nu', säger experterna. (yle.fi)
 • Ombord på den svenska isbrytaren Oden kommer ett 80-tal forskare, i ett svensk-rysk-amerikanskt samarbete, att studera klimatförändringar och hur Arktis bildades. (su.se)
 • Efter tre och en halv månad ombord på Polarstern åker hon i början av januari 2020 hem till Sverige, för att återvända till Arktis igen i augusti samma år. (extrakt.se)
 • The Arctic Resilience Report , som släpptes i veckan, är slutresultatet av ett fem år långt vetenskapligt arbete med att bättre förstå innebörden av förändringarna som pågår i Arktis. (miljo-utveckling.se)
 • Ett tredje fokus är välfärden, "prosperity", ett arbete för tillväxt och välstånd i Arktis. (impulssilvm.fi)
 • Arktis er en betegnelse på områdene rundt Nordpolen , og det er ulike definisjoner av hvilke områder dette omfatter. (wikipedia.org)
 • I noen sammenhenger er det bare det marine isdekket som flyter rundt Nordpolen som regnes til Arktis, mens det i bredere definisjoner også tas med de nordlige landområdene, som Svalbard , Grønland og øyene nord i Canada . (wikipedia.org)
 • Frågan om vem som äger Arktis aktualiserades nyligen när ett par ryska miniubåtar dök ner rakt under Nordpolen. (fof.se)
 • Arktis kallas området runt Nordpolen. (ne.se)
 • De nationella intressena i Arktis skiljer sig åt och påverkar respektive lands politik för regionen. (foi.se)
 • I vissa delar av Arktis får ammande mödrar därför rådet att komplettera spädbarnens mat med mjölkersättning för att minska exponeringen. (europa.eu)
 • Arktis är ett enormt område som sträcker sig över en sjättedel av jordens landmassa, tjugofyra tidszoner och över 30 miljoner km 2 . (europa.eu)
 • Redan nu stöder ministerrådet meteorologiskt samarbete bland annat om förbättring av klimatdata i Arktis inom ramen för meteorologiska världsorganisationen WMO. (impulssilvm.fi)
 • Arktis erbjuder många möjligheter, var nordiskt samarbete och partnerskap är en utgångspunkt för en hållbar väg framåt. (impulssilvm.fi)
 • Den här sommaren har temperaturerna omkring Arktis varit ovanligt höga, med över 30 grader över de normala temperaturerna på vissa håll. (intelligentlogistik.com)
 • I några artiklar berättar vi också om Arktis i dag: om det mångtusenåriga beroendet av renen och om hur växthuseffekten kan komma att inverka på ozonhålet. (fof.se)
 • Det är en betydande utmaning att balansera de ekonomiska fördelarna med ett varmare Arktis mot riskerna. (europa.eu)
 • Den nyligen släppta rapporten från FN:s klimatpanel fastställer att Arktis ändras snabbare än förväntat på grund av brytpunkter och feedbackloopar som är svåra att föreställa sig. (umu.se)
 • Ekonomiska och militära intressen får allt större betydelse för Arktis. (foi.se)