• Den 13 november 2019, fattades beslut om sammanhållet arkiv och registratur för hela KI. (ki.se)
 • Förtecknandet av arkiv är avgörande för att hitta handlingar. (wikipedia.org)
 • Enheten arkiv och registratur påbörjade under våren 2020 arbetet med att diarieföra handlingar för institutionernas räkning. (ki.se)
 • Tingsrättens arkiv står för hantering och bevarande av handlingar i avgjorda mål och ärenden. (domstol.se)
 • I tingsrättens arkiv förvaras handlingar i avgjorda mål och ärenden från 1991 och framåt. (domstol.se)
 • Ett e-arkiv ger ett effektivt stöd för att elektroniskt kunna lagra och återsöka alla de tusentals handlingar och ärenden som årligen hanteras. (skl.se)
 • Med ett e-arkiv bevaras handlingar elektroniskt på ett säkert och långsiktigt sätt. (skl.se)
 • Arkiv (av latin archivum, och ytterst grekiska archeion (άρχεϊον: regerings- eller ämbetsbyggnad) kan avse olika saker: Ett sammanhållet bestånd av handlingar (arkivalier) härrörande ur en arkivbildares, exempelvis en myndighets, ett företags eller en enskild persons verksamhet. (wikipedia.org)
 • Att gallra ett arkiv innebär då att handlingar tas ut ur arkivet och förstörs. (wikipedia.org)
 • Om man gallrar ett arkiv innebär detta att vissa handlingar förstörs, om man utgallrar arkivet förstörs det helt och hållet. (wikipedia.org)
 • Denna förordning är dock begränsad för statliga arkiv som i större utsträckning måste följa § 14 arkivförordningen (1991:446) vilket innebär att man endast får gallra allmänna handlingar med beslut från Riksarkivet eller i enlighet med gallringsföreskrifter som är grundade i lag- och förordningstexter. (wikipedia.org)
 • Den här veckan har Öppet arkiv publicerat följande titlar: Hans Alfredson 1931-2017 Öppet arkiv minns den älskade humorikonen genom att visa allt från Mosebacke monarki och revyer till barnprogram och sketcher. (svt.se)
 • Den här veckan presenterar vi några av de program som kommer ha premiär i Öppet arkiv den 1 juni 2017. (svt.se)
 • Skillnaden mellan fonds och arkiv kan förenklat sägas vara att det svenska arkivbegreppet utgår från proveniens i bemärkelsen överföring: med arkivbildare åsyftas då organisationen eller individen som överlåtit beståndet till arkivinstitutionen medan fonds -begreppet ordnar handlingarna efter deras skapare. (wikipedia.org)
 • Dokument i Stasis arkiv visar att han rapporterade om svenskt försvar, DDR-flyktingar, svenska och danska nyckelpersoners personliga och politiska åsikter. (expressen.se)
 • Arkiv Digital AD AB är det största svenska släktforskningsföretaget som tillhandahåller historiskt material i färg, bl.a. (mynewsdesk.com)
 • Innan den publiceras måste den godkännas av Arkiv Digital AD AB. (mynewsdesk.com)
 • Klicka på länken i mejlet för att följa Arkiv Digital AD AB. (mynewsdesk.com)
 • Riddarhusets har nyligen byggt ett helt nytt och klimatanpassat arkiv för optimal förvaring av gamla dokument och föremål. (riddarhuset.se)
 • Modern miljö för gamla dokument i Riddarhusets arkiv. (riddarhuset.se)
 • Begreppet arkiv (samling av dokument ) särskiljs i första hand från museer (samling av föremål) och bibliotek (samling av tryckta böcker). (wikipedia.org)
 • Aalto-universitetets arkiv och dokumenthantering ansvarar för registreringen av officiella dokument som skapats och mottagits vid Aalto-universitetet samt för bevarande av material som härrör från undervisningen, forskningen och övriga aktiviteter vid universitetet. (aalto.fi)
 • Aalto-universitetets arkiv- och dokumenthantering ansvarar för verksamheten vid universitetets elektroniska system (SAHA), verksamheten vid arkiv- och dokumenthanteringstjänsterna, hanterar livscykelprocessen för universitetets dokument, erbjuder universitetet verktyg för hantering av dokument och data inom olika system och upprätthåller universitetets informationshanteringsplan (TOS). (aalto.fi)
 • Verksamhet rörande arkiv kallas arkivväsen . (wikipedia.org)
 • Arkiv skapas vanligen som en integrerad del av en organisation, företag, förenings eller persons ordinarie verksamhet. (wikipedia.org)
 • Ramavtalet för e-arkiv omfattar funktioner och konsulttjänster som ska underlätta införandet, förvaltningen och utvecklingen av e-arkiv i din verksamhet. (skl.se)
 • I Hovrättens för Övre Norrland arkiv förvaras material från mål avgjorda av domstolen. (domstol.se)
 • Gallring innebär i arkivsammanhang att material i ett arkiv förstörs, främst av ekonomiska skäl för att minska förvaringskostnaderna för arkiv. (wikipedia.org)
 • I samband med att Öppet arkiv har ett nytt avtal ser våra publiceringar en smula annorlunda ut i ett övergångsläge. (svt.se)
 • Den här veckan har följande program publicerats i Öppet arkiv: Väderklipp Vi har fyllt på arkivet med flera väderklipp och väderbloopers från SVT:s sändningar genom åren. (svt.se)
 • Större arkivinstitutioner har dessutom att ta ställning till donationer av hela arkiv från privata arkivbildare. (wikipedia.org)
 • I takt med Sovjetunionens nedmontering fick världen plötsligt tillgång till mängder av tidigare helt stängda arkiv - en guldgruva för historiker, statsvetare, ekonomer och kulturvetare i hela världen. (uu.se)
 • I Puls stora arkiv hittar du alla CD som våra recensenter skrivit om sedan den 1 september 1995 - från A till Ö. (aftonbladet.se)
 • Arkiv förlag ger sedan 1974 ut facklitteratur, avhandlingar, studiehäften och klassiker inom bland annat samhällsvetenskap och historia. (wikipedia.org)
 • Arkiv förlag distribuerar även en del av Bo Cavefors [ 3 ] och Zenits gamla utgivning samt serien Välfärdsstat, medier och modernisering om utbildningsprogrammens och Utbildningsradions (UR) historia. (wikipedia.org)
 • En föregångare var Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia , som mellan 1972 och 2009 gavs ut i 99 nummer. (wikipedia.org)
 • Skötseln av ett arkiv omfattar vad som ska samlas, vad som ska gallras ut , hur samlingen ska ordnas och hur den ska förtecknas. (wikipedia.org)
 • Denna studie om utmaningar i införandeprocessen av e-arkiv, visar att digitalisering är komplext och snarast saknar facit. (uppsatser.se)
 • Den här veckan har Öppet arkiv publicerat följande titlar: Nyårsbesök på Drottningholm (1982): Vi träffar den unga kungafamiljen på Drottningholm där vi får se kronprinsessan Victoria visa sina färdigheter på cykeln, prins Carl Philip på sin trehjuling medan prinsessan Madeleine blir vaggad i barnvagnen Shanes - 10 år efter (1979): Dokumentärfilm om popgruppen Shanes. (svt.se)
 • Fyll i formuläret nedan för att skicka 'Arkiv 2003' till en vän. (su.se)
 • Swedish Match generella arkiv listar finansiella rapporter, rapporter om hållbarhetsredovisning, bolagsstyrningsrapporter, presentationer samt årsstämmotal och protokoll. (swedishmatch.com)
 • Ett e-arkiv ger din organisation bättre möjlighet att möta kravet på öppenhet. (skl.se)
 • Arkivens Dag - i år med temat " Konst i arkiven " - ger alla en möjlighet att besöka ett arkiv och titta in lite bakom kulisserna och se vad arkiven erbjuder för spännande saker. (mynewsdesk.com)
 • Många tittare har hört av sig och frågat efter de senaste publiceringarna i Öppet arkiv som redaktionen brukar dela med sig av varje fredag. (svt.se)
 • Nya spännande program i Öppet arkiv! (svt.se)
 • Här kan du se alla program med Michael Nyqvist i Öppet arkiv. (svt.se)
 • Den här veckan har följande program publicerats i Öppet arkiv. (svt.se)
 • Den här veckan har vi publicerat följande program i Öppet arkiv: Från inspelningen av Pippi Långstrump (1968) Stikkan Andersson och Anni-Frid Lyngstad (1974) Alla tiders Melodifestival (2005) Hyllningsprogram till ESC 50-årsjubileum. (svt.se)
 • Musts arkiv skräcker sig tillbaka till 1937, men arvet sträcker sig så långt tillbaka som till Generalstabens arkiv 1930. (forsvarsmakten.se)
 • Arkiv förlag är ett svenskt bokförlag grundat 1974. (wikipedia.org)