• Emprendedurismo, att identifiera och genomföra investeringsprojekt inom arkitektur och byggande, främja skapandet av högkvalitativa arbetstillfällen och bra betalt. (bachelorstudies.se)
 • Samordna multidisciplinära team inom arkitektur, stadsplanering och byggande, i egenskap av ledare och positivt påverka andra. (bachelorstudies.se)
 • Landsbygden såväl som sociala ämnen är mer och mer i det sociala fokuset och också i fokus för masterprogrammets arkitektur. (masterstudies.se)
 • Frö Arkitektur är ett arkitektkontor med fokus på ekologisk, hälsosam och hållbar arkitektur. (houzz.se)
 • Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) er en højere videregående uddannelsesinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. (elsevierpure.com)
 • Dessutom arkitekter arbeta för en hållbar arkitektur, förutom att lösa de traditionella funktionella, estetiska, strukturella, kulturella och kontextuella aspekter i harmoni med naturen och staden och skapa arbetstillfällen och möjligheter till ekonomisk förbättring behövs och social samexistens. (bachelorstudies.se)
 • HLM Arkitektur er nå et team på 24 arkitekter med hovedkontor i Blaauwgården i Bergen og avdelingskontor på Vos. (estatevest.no)
 • Grundform fick i december uppdraget att göra en helt ny webbplats för företaget Ross Arkitektur & Design AB. (grundform.se)
 • utveckla projekt inom området arkitektur och stadsplanering Med tanke på de strukturella och konstruktiva egenskaper hos material och som uppfyller säkerhetsstandarder och konstruktion. (bachelorstudies.se)
 • BA (Hons) Arkitektur examen kurs på NucA uppmuntrar eleverna att undersöka den lokala som ett sätt att förstå det globala. (bachelorstudies.se)
 • Institutionen bedriver undervisning på flera program, huvudsakligen programmen för arkitektur, hållbar stadsgestaltning, och energi- och miljöeffektiva byggnader, med totalt c:a 500 studenter. (mynetworkglobal.com)
 • NucA har en lång etablerat rykte som en ledande institution för design utbildning och arkitektur studenter kommer att gynnas av denna kompetens.Kursen främjar vikten av att utforma fit-for-purpose och passform för användbarhet strukturer informeras av samtida miljö, material och historiska faktorer som är relevanta för industrin. (bachelorstudies.se)
 • Studenter som är intresserade av tillämpad matematik kan välja att studera arkitektur. (masterstudies.se)
 • Her får du en oversikt over ARKDOK-treff på søket ditt i tidligere utgaver av Arkitektur N. Søkeresultatene er ikke online. (arkitektur-n.no)
 • Vi anlitade Frö arkitektur efter vi gett oss på det nästintill omöjliga uppdraget att på egen hand rita och designa en utbyggnad på vårt hus, och gett upp. (houzz.se)
 • Vi anlitade Frö Arkitektur inför en ombyggnation av vår lägenhet. (houzz.se)
 • Artikkelbasen "ARKDOK" er NAL-bibliotekets referansedatabase for alle artikler og prosjekter publisert i papirtidsskriftet Arkitektur N (tidligere Byggekunst). (arkitektur-n.no)
 • Observera att för BA (Hons) Arkitektur bör de sökande ha uppnått minst betyget C i matematik på GCSE nivå. (bachelorstudies.se)
 • Den historiska staden Norwich bildar bakgrund till kursen och erbjuder många exempel på fina arkitektur från medeltiden till modern, som eleverna tillgång som referens och inspiration. (bachelorstudies.se)
 • Vi vill därför varmt rekommendera Petra och Frö Arkitektur till kommande eventuella kunder. (houzz.se)
 • I Barcelona erbjuder IAAC ett internationellt masterprogram i avancerad arkitektur (MAA). (masterstudies.se)
 • Delta i offentlig förvaltning och ledning för laglig och yrkesutövning av arkitektur, konstruktion och stadsutveckling. (bachelorstudies.se)
 • En arkitekt kan skapa ditt eget företag arkitektur och stadsplanering, eller kan arbeta i arkitektföretag, konstruktion, landskapsarkitektur eller inredning i byggföretag, myndigheter, stadsutveckling, fastighetsbolag eller universitet och forskningscentra. (bachelorstudies.se)
 • Dersom du ikke har tilgang til papirutgavene av Arkitektur N, kan du ta kontakt med NALs bibliotek . (arkitektur-n.no)
 • Vi hade en idé om hur ombyggnationen skulle genomföras och denna utvecklades genom vår kontakt med Petra, arkitekt på Frö Arkitektur. (houzz.se)
 • Arkitektur för kunskapssamhället är en ny professionell program inriktat på digital design och viktiga aspekter av arkitektur och stadsplanering. (masterstudies.se)
 • Omans första magisterexamen i arkitektur och stadsplanering. (masterstudies.se)
 • Med sin lange og brede erfaring som leder både innen mekanisk industri og i entreprenørbransjen ser vi frem til at hun skal fortsette utviklingen med å løfte HLM Arkitektur til et ledende og toneangivende arkitektkontor i vår region», skriver arkitektfirmaet i en melding. (estatevest.no)
 • Yvonne Torgersen Hetlevik tar over som ny daglig leder i HLM Arkitektur. (estatevest.no)
 • Målgrupp Kursen vänder sig särskilt till dig som tänker söka dig vidare inom utbildningar i arkitektur, design och konst. (folkuniversitetet.se)
 • Färgfabriken verkar inom områdena konst och arkitektur och med frågor som berör samhällsutveckling. (fargfabriken.se)
 • Medan den första tillämpningen av ordet "arkitektur" hänför sig till byggd miljö har i begreppets förlängning termen kommit att beteckna konst och disciplin för att skapa en verklig (eller sluta sig till en antydd eller skenbar) plan av något komplext objekt eller system. (wikipedia.org)
 • Arkitektur var gestaltningen av byggnadsverk, konsten att bygga, därav uttrycket konst. (wikipedia.org)
 • Sydneyoperans former som häver sig böljande som vågor i vattnet visar på lyckad modern arkitektur. (svd.se)
 • Det har lett till ett ökat intresse för ny och modern arkitektur. (fokus.se)
 • Stockholms stadsbibliotek , uppfört 1920-28, anses allmänt vara en av de främsta representanterna för svensk modern arkitektur. (wikipedia.org)
 • Sponsrat inlägg: 31 mars är sista dagen att anmäla sitt bidrag till Rödfärgspriset 2020 - tävlingen som hyllar den unika kombinationen av traditionell slamfärg och modern arkitektur. (formmagazine.com)
 • Produkterne är enkla och tidlösa och passar bra för både kulturminnen och modern arkitektur. (epostservice.se)
 • Arkitektur, form och design möjliggör det. (regeringen.se)
 • Ministrarna berättade bland annat att propositionen om arkitektur, form och design för hållbara gestaltade livsmiljöer samt skrivelsen Levande städer kommer överlämnas till riksdagen i början av nästa år. (regeringen.se)
 • Med en kritisk og tverrfaglig tilnærming til samfunnsutfordringene utvikler vi ny kunnskap innen arkitektur, byplanlegging, design og billedkunst med mennesket i sentrum og med vekt på bærekraft, helse, estetikk, etikk, teknologi, samt innovative prosesser og læringsformer. (ntnu.no)
 • Vi tilbyr 15 studieprogram på master- og bachelornivå, innen arkitektur, byplanlegging, design og billedkunst. (ntnu.no)
 • Arbetet bygger bland annat på regeringen handlingsprogram om arkitektur från 1998 - Framtidsformer - ett handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design" 1997/98:117. (naturvardsverket.se)
 • Museet är en statlig förvaltningsmyndighet och centralmuseum för arkitektur och design som sorterar under Kulturdepartementet. (sfv.se)
 • Examen utfärdas i huvudområdet arkitektur (Architecture) med inriktning arkitektur och stadsbyggnad (Architecture and urban design). (umu.se)
 • Sandellsandberg och Koncept är två av Sveriges starkaste varumärken inom arkitektur och design. (afconsult.com)
 • Förvärvet är i linje med ÅFs strategi att utöka erbjudandet inom arkitektur och design och att expandera verksamheten i Danmark. (afconsult.com)
 • Sveriges Arkitekter och Form/Design Center bjuder in 30 arkitektkontor, offentliga aktörer och universitet i södra Sverige att diskutera vad som är viktigt för framtidens arkitektur - från inredning till husarkitektur, landskap och stadsutveckling. (formdesigncenter.com)
 • Arkitektur förlag har i samarbete med Naturvårdsverket tagit fram en bok som beskriver naturum och dess arkitektur och den unika satsningen på god arkitektur av offentliga byggnader som naturum i Sverige är. (naturvardsverket.se)
 • Koloniala kyrkor och kapell representerade makten i form av byggnader och arkitektur som användes för att kontrollera Mayasamhället. (gu.se)
 • Hur kan man få ny funktionalitet i historiska byggnader, eller få ny arkitektur att samspela med gammal? (urplay.se)
 • Arkitektur är också läran om formgivning av i första hand byggnader. (wikipedia.org)
 • Arkitektur handlar om enskilda byggnadsverk, främst då byggnader ovan jord. (wikipedia.org)
 • Arkitektur handlar om enskilda byggnader och vilka intryck de kan förmedla, men också om hur vi i bredare mening formar den fysiska miljön. (nacka.se)
 • Du kommer att kunna göra flera studieresor, både i Sverige och utomlands, som ger dig nya kunskaper, erfarenheter och perspektiv på arkitektur. (chalmers.se)
 • Stockholmsutställningen 1930 var modernismens genombrott i Sverige och början på en guldålder för svensk arkitektur som uppmärksammats alltmer, också internationellt. (chalmers.se)
 • Här kan man söka kunskap om arkitektur, formgivning och samhällsplanering i Sverige. (sfv.se)
 • Svensk arkitektur beskriver arkitekturen i Sverige som kulturellt fenomen. (wikipedia.org)
 • En ny forskargrupp inom arkitektur och teknik startades 2016 där Chalmers stiftelse satsat pengar på två doktorandtjänster. (chalmers.se)
 • Det är nu tio år sedan som programmet Arkitektur och Teknik startade på Chalmers, ett program som kan leda till arkitektexamen, civilingenjörsexamen eller både och. (chalmers.se)
 • Nu bygger vi vidare med forskarutbildning och forskning, säger Karl-Gunnar Olsson som är professor på Avdelningen för arkitekturens teori och metod och programansvarig för Arkitektur och teknik. (chalmers.se)
 • Här utvecklar du kunskaper inom teknik och arkitektur för att utifrån samhällets och människors behov kunna utveckla, planera och utforma framtidens hus och städer. (studentum.se)
 • Arkitektur och teknikprogrammet förenar gestaltning med naturvetenskap och teknik. (allastudier.se)
 • Ineras arbete inom arkitektur ligger till grund för den gemensamma infrastrukturen och de tjänster som Inera utvecklar och förvaltar. (inera.se)
 • Stockholmsutställningen 1930 rekonstruerad av studenter på Chalmers Arkitektur som rekonstruerat de viktigaste byggnaderna i modeller i skala 1:50, utställda på Konstakademin sommaren 2016. (chalmers.se)
 • Link arkitektur har tilldelats WAN Awards 2016 - Waterfronts, för området Aker Brygge i centrala. (byggnyheter.se)
 • https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/omvarldsspaning/danskt-arkitekturlopp/ Hämtad 2020-07-06. (boverket.se)
 • På den här sidan kan du läsa mer om politiken för gestaltad livsmiljö och om vad som är på gång inom arkitektur och hållbar stadsutveckling. (regeringen.se)
 • Lagen ger kommunen stora möjligheter att verka för god arkitektur och gestaltad livsmiljö. (boverket.se)
 • Författaren synes ha eftersträvat en något tillfällig och fritt gestaltad arkitektur på de delar av anläggningen, som innehåller de representativa lokalerna, för att härigenom uppnå en kontrastverkan mot de mera systematiskt uppbyggda kontorslängorna. (runeberg.org)
 • Det senaste om arkitektur . (byggahus.se)
 • Alla under 40 år som har ett projekt som är uppfört de senaste två åren kan delta i tävlingen om bästa unga svenska arkitektur 2013. (scandinaviandesign.com)
 • Den svenske arkitekturhistorikern Elias Cornell sammanfattade, för sina arkitekturstudenter vid Chalmers tekniska högskola, vad arkitektur handlar om i meningen "Estetisk organisation av praktisk verklighet. (wikipedia.org)
 • Gottlieb Paludan Architects är inriktade på arkitektur för energi och tekniska försörjningssystem samt mobilitets- och transportsegmenten. (afconsult.com)
 • Till vardags studerar Frida på civilingenjörsprogrammet arkitektur vid Luleå tekniska universitet. (ltu.se)
 • Framtidens arkitektur ska inte vara enskilda projekt utan ett sammanhang, tycker han. (betong.se)
 • Vi arbetar integrerat och tvärsektoriellt och drar fördel av vår samlade kompetens inom arkitektur och kulturmiljö, liksom infrastruktur, vatten och energi. (sweco.se)
 • Högskoleingenjörsutbildning i Byggteknik med arkitektur vid LTH, Lunds universitet ger dig rätt kompetens för dagens byggbransch och steget från avslutad examen till ett aktivt yrkesliv är kort. (lu.se)
 • Utbildningens inriktning mot arkitektur innebär att du utöver en kompetens som byggnadsingenjör får utvidgade kunskaper inom områdena byggnaders planering och gestaltning, arkitekturhistoria och visualiseringsteknik. (lu.se)
 • Det nystartade Centrum för boendets arkitektur vill bygga en ny plattform för kunskapsförmedling, diskussion, utvecklingsarbete och forskning kring boende och bostad. (chalmers.se)
 • Institutt for arkitektur og teknologi (IAT) har som mål å utvikle helhetlig og bærekraftig arkitektur av høy kvalitet gjennom utdanning, arkitekturpraksis og forskning. (ntnu.no)
 • Romersk arkitektur menes som oftest arkitekturen i Romerriket inntil ca. 500 e.Kr. (wikipedia.org)
 • Det krävde Ted Ekeroth (SD) i en motion som ledde till livlig diskussion i kommunfullmäktige - inte minst om vad som egentligen är vacker arkitektur. (sydsvenskan.se)
 • Sedan århundraden tillbaka har med arkitektur i allmänhet menats konsten att bygga. (wikipedia.org)
 • Läs artiklar, nyheter och se videoklipp om arkitektur på Byggahus.se. (byggahus.se)
 • Attika eller attikavåning är i klassisk arkitektur partiet ovanför det huvudsakliga entablementet , antingen som på en triumfbåge hela överpartiet eller över en del av entréparti eller en flygel, och uppbär då vanligen statyer eller inskriptioner . (wikipedia.org)
 • De to periodene er å betrakte som en felles klassisk arkitektur . (wikipedia.org)
 • Det menar sverigedemokraten Ted Ekeroth, som författat en motion om att klassisk arkitektur borde bli norm i Lunds kommun . (sydsvenskan.se)
 • I den snävare innebörden av begreppet klassisk arkitektur menas i konsten och/eller vetenskapen den planerade utformningen av den byggda mänskliga miljön, det vill säga konfrontationen mellan det av människan skapade rummet och det särskilda samspelet mellan människan, (det av människan skapade) rummet och tiden. (wikipedia.org)
 • Miljöbyggpriset Gröna Lansen gick till Klyvaren 3 där Vita Örn samarbetat med Link Arkitektur. (mynewsdesk.com)
 • Ylva Åborg är ny gruppchef och biträdande avdelningschef på Link Arkitektur. (fastighetstidningen.se)
 • Ung svensk arkitektur ersätter Arkitekturs Debutpris som delats ut vartannat år sedan 2001. (scandinaviandesign.com)
 • Arkitekturgruppen ansvarar för stadsbyggnadsinriktningen på masternivå samt flera grundutbildningskurser i det 5-åriga programmet civilingenjör arkitektur. (ltu.se)
 • I årets första avsnitt av Hållbarhetspodden berättar Monica Von Schmalensee om hur arkitektur kan göra samhället både rättvisare, hållbarare och friskare. (va.se)
 • Inom egyptisk arkitektur används kalk- och knoppkapitäl med växtmotiv samt med gudamasker som Hathorkapitäl eller Horuskapitäl. (wikipedia.org)
 • Kandidatexamen om minst 180 hp i huvudområdet arkitektur samt arbetsprover/portfolio. (umu.se)
 • Institutionen för arkitektur och byggd miljö undervisar och forskar om arkitektonisk utformning av den byggda miljön samt byggprocessen från planering, projektering och byggande till förvaltning. (lth.se)
 • Ger dig en bred genomgång av IT-arkitektur som helhet samt ett gemensamt språk, vare sig du arbetar som exempelvis lösnings-, mjukvaru- eller infrastrukturarkitekt. (dfkompetens.se)
 • Arkitektur og landskap danner omgivelsene for våre liv. (vegvesen.no)
 • I varje användning, kan en arkitektur ses som en subjektiv avbildning från ett mänskligt perspektiv (en användare i fråga om abstrakta eller fysiska artefakter) till inslag eller komponenter av någon typ av struktur eller system, som bevarar förbindelserna mellan delarna eller komponenterna. (wikipedia.org)
 • Arkitektur handlar om struktur och samverkan. (inera.se)
 • Utseendet på framtidens Notre-Dame väcker reaktioner i Frankrike: Traditionell eller ultramodern arkitektur? (yle.fi)
 • Måndagsbloggen: Framtidens arkitektur! (betong.se)
 • 30 idéer om framtidens arkitektur och livsmiljö. (formdesigncenter.com)
 • Tema för dagarna är framtidens arkitektur och arkitektroll. (formdesigncenter.com)
 • En bra IT-arkitektur erbjuder verksamheten en stabil plattform att agera utifrån. (dfkompetens.se)
 • I en annan studie, 'Arkitektur, materialflöden och klimatpåverkan i bostäder' (Energimyndigheten) , ställer sig forskarna frågan om bristande kvalitet är orsak till onödiga ombyggnader och därmed större klimatpåverkan. (chalmers.se)
 • Kontakta oss gärna så berättar vi vad vi kan erbjuda inom arkitektur. (tyrens.se)
 • Där föreslår regeringen att ett nytt politiskt mål för arkitektur-, form- och designpolitiken införs. (regeringen.se)
 • Som löpare får man en unik möjlighet att se staden och uppleva arkitektur på ett helt nytt sätt. (boverket.se)
 • I "Relaterad information" hittar du länk till Dansk Arkitektur Center, DAC´s, webbsida. (boverket.se)
 • Karl Erik Schøllhammer: Colombia - kunst og arkitektur i Den Store Danske , Gyldendal. (denstoredanske.dk)
 • Arkitektur handlar om förhållningssätt och inlevelse, att förstå behov och skapa lösningar. (tyrens.se)
 • Industrier ligger ofta vid städernas infarter och blir städernas ansikte utåt, så det är superviktigt att skapa en fin industriell arkitektur, säger Johnny. (gnosjoregion.se)
 • Samtidigt sträcker sig arkitektur längre än till hur en fasad ser ut, på samma sätt som en människa inte ska bedömas utifrån utseendet eller en bok efter omslaget. (gp.se)
 • Aina Berggrens arkitektur kännetecknas av en lyhördhet för den byggda omgivningen samtidigt som den bär en omisskännlig egen prägel. (landskrona.se)
 • Vi arbetar tvärvetenskapligt inom ämnesområdena planering, arkitektur och transporter, där vi samverkar med ämnen som energiteknik, byggproduktion, ekonomi och hälsovetenskap. (ltu.se)