• Även i Europa förekommer en art, Argas reflexus, som påträffats i Italien, Frankrike och Tyskland, särskilt i duvslag. (wikipedia.org)
  • En känd mjuk fästingart är giftvägglusen från Miana (Argas persicus). (wikipedia.org)