• a b c] Dyntaxa Diaulinopsis arenaria Denna artikel om finglanssteklar saknar väsentlig information. (wikipedia.org)
  • Ölandsstarr kan förväxlas med den betydligt allmännare arten sandstarr ( C. arenaria ), men den senare är grövre, har ljusbruna axfjäll och ax med hanblommor upptill och honblommor nedtill. (nrm.se)
  • 21-maj Carex arenaria Fl.749 Sandstarr sid. (skaneresan.se)
  • Den växer på sandiga marker nära havet, dock ej på flygsand som sandstarren ( C. arenaria ). (nrm.se)