• Arcanobacterium haemolyticum (tidigare Corynebacterium haemolyticum) är en grampositiv stav, som kan förorsaka tonsillit, speciellt i åldrarna 10-30 år. (nusjukvarden.se)
  • Arcanobacterium haemolyticum , tidigare Corynebacterium haemolyticum , har beskrivits som orsak till svalginfektioner hos ungdom mellan 10 och 30 år, icke så sällan tillsammans med skarlatineformt utslag. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Arcanobacterium haemolyticum in children with presumed streptococcal pharyngotonsillitis or scarlet fever. (folkhalsomyndigheten.se)
  • 3. Carlson P, Renkonen, O-V, Kontianen S. Arcanobacterium haemolyticum and streptococcal pharyngitis. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Arcanobacterium haemolyticum är en grampositiv stav som kan orsaka faryngit hos framför allt ungdomar och yngre vuxna. (karolinska.se)
  • Det är en grampositiv bakterie som ofta växer ihop med Trueperella pyogenes ( fd Arcanobacterium pyogenes , fd Actinomyces pyogenes ). (sva.se)