• Sjukdomar som orsakas av arbovirus är lokalt endemiska i områden med varmt klimat året runt och kan orsaka omfattande utbrott. (wikipedia.org)
  • Arbovirus, kortform för "arthropod-borne virus", är ett samlingsnamn för virus som sprids med leddjur (artropoder) som vektorer. (wikipedia.org)
  • Inom medicinsk verksamhet begränsas arbovirus vanligen till sjukdomar hos ryggradsdjur (vertebrater) inklusive människa, som orsakas av RNA-virus och som sprids via leddjur. (wikipedia.org)
  • Överföringen av viruset sker oftast via myggor, vilket då gör alfavirusen till ett arbovirus (virus som sprids med hjälp av leddjur, ex. (wikipedia.org)