• Men Kerstin Jeding, som också är filosofie doktor i arbetspsykologi, varnar för att dra för långtgående slutsatser. (nyteknik.se)
 • Någon chef kallade sig själv "en väldigt högavlönad sekreterare", säger Christin Mellner, doktor i arbetspsykologi och en av tre forskare i projektet kring hållbart ledarskap. (civilekonomen.se)
 • Sedan skulle jag inte säga att den magiska gränsen går vid 40, säger Bo Melin, professor i arbetspsykologi vid Karolinska institutet, till tidningen Arbetsliv. (randstad.se)
 • Författare: Peter Warr, professor emeritus i arbetspsykologi vid universitet i Sheffield, Storbritannien. (jusek.se)
 • Torbjörn Engelkes är doktorand på Psykologiska institutionens avdelningen för organisations- och arbetspsykologi vid Stockholms universitet, men också lärare på ledarskapsavdelningen på FHS . (su.se)
 • Ulrika är Personalvetare, examen 1991 vid Växjö universitet med inriktning mot arbetspsykologi. (finnvedenexecutive.se)
 • Anders Sjöberg är docent inom organisations- och arbetspsykologi och lektor på Stockholms universitet och Sara Henrysson är leg. (personalledarskap.se)
 • Jag är Docent i psykologi med inriktning Arbetspsykologi, Lektor på GIH och Stockhoms universitet samt Legitimerad psykolog inom KBT. (ki.se)
 • Arbetspsykologi är ett område inom tillämpad psykologi som studerar människan i arbetslivet och hur man kan tillämpa psykologiska kunskaper inom arbetslivet. (wikipedia.org)
 • Omvårdnad inom FHV, Vetenskaplig teori och metod, Hälsofrämjande arbete i arbetslivet, Yrkesmedicin, arbetsfysiologi och ergonomi samt Arbetspsykologi och organisation. (ki.se)
 • Startade med kursen "Arbetspsykologi" som var väldigt intressant! (yasmine.se)
 • Theresa Kline anser att företag behöver bli bättre på att ta till sig kunskap från arbetspsykologi och studier på människors begränsade förmåga till koncentration och multitasking. (psykologifabriken.se)
 • Med vår kunskap inom arbetspsykologi lär vi dig som arbetsgivare hur din organisation kan arbeta långsiktigt för hållbart välmående och lönsamhet. (audens.se)
 • Navigio Rekrytering & Ledarskap r ett konsultf retag med l ng erfarenhet inom rekrytering, arbetspsykologi, ledarskaps- och organisationsutveckling. (vakanser.se)
 • Det menar Kerstin Jeding, psykolog på Stressmottagningen i Stockholm och disputerad inom arbetspsykologi. (akademikern.se)
 • I en perfekt labbmiljö, genom att applicera all vetenskap inom psykometri, arbetspsykologi och beteende i en rekryteringsprocess, så kan man uppnå 49 % säkerhet att man mäter arbetsprestation när man rekryterar. (hrsverige.nu)
 • Arbetspsykologi Kickoff Denna artikel om ledarskap saknar väsentlig information. (wikipedia.org)
 • Samma inom arbetspsykologi, det har man ju upplevt under sina år på arbetsplatsen. (blogg.se)
 • Jens är specialitet är praktisk arbetspsykologi för jurister och advokater, och han har hållit utbildningar för bland annat svenska Advokatsamfundet, advokatexamen, danska Advokatsamfundet, JUSEK, JUS (Juristenes Utdanningscenter), Advokatdagarna samt advokatbyråer över hela landet. (potentialproject.com)