• Ett arbetsprov (ergometercykel) gör man för att undersöka hur hjärtat, lungorna, blodcirkulationen och rörelseorganen fungerar när man anstränger sig. (aleris.se)
 • Sedan behöver du också skicka in din avsiktsförklaring och portfolio med arbetsprov till Linnéuniversitetet via vår uppladdningssajt portfolio.lnu.se/musik . (lnu.se)
 • Endast sökande som gjort en anmälan via antagning.se tillåts skicka in avsiktsförklaring och portfolio med arbetsprov enligt nedan! (lnu.se)
 • Utbildningen vänder sig till dig som har ett fördjupat intresse för animation därför ber vi dig att skicka in arbetsprov samt ett personligt brev. (folkuniversitetet.se)
 • Sista dag att skicka in ansökan och arbetsprov är 3 mars. (google.com)
 • Läs nedan om Urval, arbetsprov och antagning . (su.se)
 • Urval och rangordning baseras på arbetsprov, se information under särskild behörighet. (ltu.se)
 • Urvalet till utbildningen baseras på ett arbetsprov , där du översätter ett avsnitt på ca 1000 ord till svenska ur den engelsk- eller franskspråkiga text som du tänker arbeta med under kursen. (su.se)
 • Betygsvärde för Svenska B/ Sv 2 och Engelska A/ Eng 5 fastställs (max 12 poäng). (xenter.se)
 • Finska barbetklubben välkomnar svenska barbeter i samband med att det anordnas arbetsprov i Finland. (barbet.se)
 • Ansökan är bestående av svar på frågorna nedan (märk svaren med nummer 1 - 7) samt ett arbetsprov. (bang.se)
 • Detta kan ske om bedömargruppen har rankat ditt arbetsprov högt och du bedöms ha de kvalifikationer som krävs för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. (gu.se)
 • Till utbildningsplatserna sker antagningen, för de som uppfyller behörighetskraven, utifrån en samlad bedömning av arbetsprov och betyg. (miun.se)
 • Inga arbetsprov eller bilagor behöver skickas fysiskt till fonden. (hbl.fi)
 • Grundläggande behörighet samt godkänt arbetsprov. (miun.se)
 • Ej behöriga sökande kan antas baserat på enbart arbetsprov och personligt brev. (folkuniversitetet.se)
 • Bifoga eventuellt arbetsprov (max 20MB). (otw.se)
 • Dessutom används oftast arbetsprov i den basala utredningen. (sbu.se)
 • Då en studerande ansöker som FSR-studerande till Konstindustriella högskolan skall arbetsprov bifogas till ansökningen. (uiah.fi)