• Antalet arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro minskade i Sörmland förra året med nära en femtedel jämfört med året innan. (sverigesradio.se)
 • 2004 anmäldes runt 1150 arbetsolyckor i Sörmland som ledde till sjukfrånvaro. (sverigesradio.se)
 • Vi lade märke till att i vissa länder sker det klart fler arbetsolyckor och det här väckte stort intresse", berättar Sirpa Aly , regional huvudförtroendeman och EWC-företrädare på Sodexo. (pam.fi)
 • AFA Försäkring har nu publicerat en rapport, Arbetsolyckor och sjukfrånvaro inom handel och restaurang, där aktuell statistik från branscherna presenteras. (arbetsgivaralliansen.se)
 • Jeanette Mideljung börjar med att ge statistik från arbetsmiljöverket om antalet arbetsskador och arbetsolyckor. (saco.se)
 • Enligt Arbetsmiljöverkets preliminära statistik omkom 53 arbetstagare och egenföretagare i arbetsolyckor 2017. (denios.se)
 • Kvinnor anmäler fler arbetsskador, arbetssjukdomar och arbetsolyckor än män. (handelsnytt.se)
 • De drabbas av dubbelt så många anmälda arbetsolyckor jämfört med genomsnittsyrket. (wikipedia.org)
 • Den vanligaste orsaken till arbetsolyckor i byggbranschen är att man faller eller ramlar. (afaforsakring.se)
 • Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2016 visar att både arbetsolyckor och arbetssjukdomar ökar totalt sett. (seb.se)
 • Lastbils- och långtradarchaufförer är en yrkesgrupp med ovanligt hög risk för arbetsolyckor. (wikipedia.org)
 • Eventuella arbetsolyckor eller -skador registreras och rapporteras för att lättare kunna undvikas i framtiden och för att bakomliggande orsaker ska kunna utredas. (lidl.se)
 • Målet för Byggnads arbetsmiljöarbete är att förbättra byggnadsarbetarnas arbetsmiljö, mätt i minskad sjukfrånvaro, färre arbetsolyckor, färre arbetssjukdomsfall samt arbetrelaterade sjukersättningar. (byggnads.se)
 • Varje vecka anmäls i snitt 1 600 arbetsolyckor och 200 arbetssjukdomar till Arbetsmiljöverket. (fastighetsfolket.se)
 • Oanmälda kontroller pågick under vecka 39 och riktades mot byggsektorn där arbetsolyckor och regelöverträdelser är vanliga. (jamstalldhetsmyndigheten.se)