• År 2014 låg Sverige på 14 plats på listan, men i år hamnar Sverige på plats 18 med en arbetslöshet på 6,5 procent, inte långt ifrån EU-genomsnittet på 6,7. (nyheteridag.se)
 • Under augusti månad rapporterade Västerås en total arbetslöshet på 11,0 procent. (vasterastidning.se)
 • Västerås hade redan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Västmanlands län och nu växer klyftan (11,0 procent i kommunen, jämfört med 10,8 procent i hela länet). (vasterastidning.se)
 • Med dagens arbetslöshet kräver det att Sverige nästan halverar arbetslösheten från 8,2 procent till 4,7 procent. (clarte.nu)
 • Keynes syn på arbetslöshet har haft stort inflytande i Sverige. (wikipedia.org)
 • Detta trots att Socialdemokraterna gick till val år 2014 med målsättningen att Sverige till år 2020 skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet. (nyheteridag.se)
 • Det står på hemsidan att "Målet innebär att Sverige mellan 2014 och 2020 ska öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU. (clarte.nu)
 • Arbetslöshet är när en person saknar (betalt) arbete , men även ett mått på hur stor andel av den totala arbetskraften som saknar lönearbete. (wikipedia.org)
 • Rätt till arbete och skydd mot arbetslöshet är en mänsklig rättighet. (wikipedia.org)
 • Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden samt till skydd mot arbetslöshet. (wikipedia.org)
 • Definitionen av arbetslöshet är att personen inte har arbetat, har sökt arbete de senaste fyra veckorna och kan ta ett arbete inom två veckor, alternativt att man avvaktar att påbörja ett arbete som börjar inom tre månader. (wikipedia.org)
 • Därför gäller det att övergången från arbete till arbete eller från arbetslöshet till arbete sker så smidigt som möjligt. (wikipedia.org)
 • Exempelvis kan arbetslöshet betyda: Person/-er som vill förvärvsarbeta, men som inte kan finna sådant arbete. (wikipedia.org)
 • En av kraven för att ta emot arbetslöshet är emellertid att personen är tillgänglig för arbete. (livingthecheaplife.net)
 • Svenska arbetsgivare verkar betrakta arbetslöshet som en negativ egenskap. (uppsalanytt.se)
 • Arbetslöshet i USA avser statistik kring den amerikanska arbetslösheten liksom strategier kring denna politiska fråga. (wikipedia.org)
 • Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i arbetslöshet i Västerås kommun. (vasterastidning.se)
 • 285 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan. (vasterastidning.se)
 • Vissa ekonomer anser att det råder en motsättning mellan de europeiska välfärdsekonomierna och låg arbetslöshet. (wikipedia.org)
 • Men trots den ökade optimismen spår Handelsbanken att svensk ekonomi går in i en mild lågkonjunktur med stigande arbetslöshet. (di.se)
 • Har en ingenjörsexamen sedan millennieskiftet (bred inom teknik/logistik/ekonomi mm) och har aldrig haft ett ingenjörsjobb eller annat med krav på högskoleutbildning… Jobbat som ordermottagare/kundservice, avropare, enklare produktionsteknik/support varvat med ett antal perioder av kortare eller flerårig arbetslöshet. (ingenjoren.se)
 • förtydliga] Total arbetslöshet Sysselsättningsgrad Denna artikel inom nationalekonomi saknar väsentlig information. (wikipedia.org)
 • Syftet är att utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktig minska ungas arbetslöshet och öka ungdomars delaktighet i arbetskraften. (umea.se)
 • Det har visat sig vara det mest effektiva sättet att minska tiden i arbetslöshet. (lo.se)
 • För detta använder vi en modell där inflationen (KPIF) beror på svensk arbetslöshet, valutakursen och oljepriserna. (teknikforetagen.se)
 • Igår kväll när jag såg på debatten mellan Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt på Agenda på SVT, googlade jag ordet "arbetslöshet" och fick syn på Socialdemokraternas annons nedan. (socialamedier.com)
 • Kunskapssammanställningen beskriver sociala och hälsorelaterade konsekvenser av ekonomisk kris och arbetslöshet inom arbetsmiljöområdet. (av.se)
 • Ett korrekt sätt att redovisa arbetslöshet är att ange fyra värden: Asylinvandrare, Ungdomar, övriga samt den sammanvägda siffran. (wordpress.com)
 • Bilden som publicerats tillsammans med artikeln föreställer en ingenjör som har otroligt mycket att göra, d.v.s. att bilden föreställer motsatsen till arbetslöshet. (ingenjoren.se)
 • Arbetslösheten minskar tydligt bland både inrikes och utrikes födda, men det är fortfarande stora skillnader i arbetslöshet. (publikt.se)
 • Foto: Christopher NeugebauerMen, invänder högerdebattören, Sveriges arbetslöshet är fortfarande lägre än EU-genomsnittet. (pressen.se)
 • De fem kommunerna med lägst arbetslöshet är: Tjörn, Öckerö, Vallentuna, Ekerö och Gagnef. (tjorn.se)
 • En viss arbetslöshet måste man ha. (dagen.se)
 • Oscar Ernerot - Ökad arbetslöshet - Ökat lidande. (lo.se)
 • Olofsson bil expanderar, 40-miljonerstillskottet till äldreomsorgen slår direkt mot kommunens resultat och Haninges arbetslöshet ökar. (mitti.se)
 • En låg arbetslöshet är i grunden bra då större delen av kommunens invånare är självförsörjande och delaktiga i samhällsutvecklingen. (morakommun.se)
 • Denna vecka (under torsdagen) presenterade SCB uppdaterade och kraftigt reviderade uppgifter för arbetslöshet och sysselsättning. (teknikforetagen.se)
 • En man i 55 årsåldern som har arbetat i hela sitt liv har drabbats av arbetslöshet. (lo.se)