• Arakidonsyra kan brytas ner till cyklooxygenasnedbrytningsprodukter, till exempel prostaglandiner lipoxygenasnedbrytningsprodukter, till exempel leukotriener cytokrom P450-nedbrytningsprodukter. (wikipedia.org)
  • Arakidonsyra frisätts från cellmembranet när enzymet fosfolipas A2 spjälkar fosfolipiden fosfatidylinositoltrifosfat. (wikipedia.org)
  • Sambandet mellan sjukdomsaktivitet och mängden arakidonsyra samt patienternas lägre nivåer av blodfetter motiverar ytterligare studier av fettomsättningen hos AS-patienter. (reumatikerforbundet.org)
  • Det är nämligen så att proteinrik mat som kött och fisk innehåller höga halter av arakidonsyra (AA), som kan ge humörsvängningar och förändringar i hjärnaktivitet. (doktorn.com)
  • Kroppen metaboliserar u03C9-linolensyra, som producerar arakidonsyra. (speakeasypress.com)
  • Att det blev så tydlig träff på just arakidonsyra förvånade forskarna, under ledning av professor Ann Hellström. (barnbladet.org)