• Skorpioner tillhör klassen spindeldjur (Arachnida) och är nära besläktade med spindlar. (terrariedjur.se)
  • De två dominerande klasserna är insekter (Insecta) och spindeldjur (Arachnida), till vilka hör många medicinskt viktiga arter. (lookformedical.com)
  • De tillhör djurklassen " Arachnida ", som är besläktat med spindeln , och är alltså inte släkt med insekter alls, som exempelvis mygg eller flugor . (10fakta.se)