• Arabidopsis thaliana är det latinska namnet på backtrav, en modellväxt inom växtbiologin. (genteknik.nu)
 • Blommande backtrav ( Arabidopsis thaliana ). (genteknik.nu)
 • Vi använder backtrav (Arabidopsis thaliana) och den encelliga grönalgen Chlamydomonas reinhardtii som modellorganismer och kombinerar mätning av klorofyllfluorescens, elektronmikroskopi och molekylärbiologiska metoder för att undersöka vilken roll olika jonkanaler och transportörer spelar. (gu.se)
 • Som modellväxt har Lotta von Sydow använt sig av backtrav, Arabidopsis thalian a. (mynewsdesk.com)
 • Denna modell är baserad på studier av homeotiska mutationer hos bland annat backtrav ( Arabidopsis thaliána ). (wikipedia.org)
 • Detta var det tredje växtgenomet som publicerades, endast backtrav ( Arabidopsis ) och ris var före. (forskning.se)
 • Han utförde sina studier på modellväxten backtrav, Arabidopsis thaliana . (forskning.se)
 • Kollegor vid University of Delaware har visat att växtforskningsfavoriten backtrav (arabidopsis) också växer kraftigare när den omges av främlingar eller exponeras för rotextrakt från främlingar. (blogspot.com)
 • Utveckling av en metod för att isolera pigment från växten backtrav (Arabidopsis) för att kunna studera fotosyntesen i detalj. (liu.se)
 • Asp och andra poppelarter används som modellträd för den molekylärgenetiska forskningen på skogsträd - man kan kalla dem för skogsgenetikernas backtrav ( Arabidopsis ). (slu.se)
 • Detta stöds bland annat av studier som visat att Backtrav (Arabidopsis thaliana) som är homozygoter för en defekt allel av E2-subenheten i pPDHC är oförmögna att gro (mutationen är alltså dödlig i sin homozygota form) medan heterozygoter inte visar upp någon avvikande fenotyp . (wikipedia.org)
 • Forskarna använde växten backtrav, Arabidopsis thaliana, i sitt arbete eftersom den växer snabbt och enkelt, eftersom dess arvsmassa redan har kartlagts och den kan manipuleras genetiskt. (epochtimes.se)
 • Andra välkända växter är backtrav och grustrav (Arabidopsis). (lookformedical.com)
 • Frågeställningen som ligger till grund för examensarbetet gäller huruvida variationen i blomningstid och längd mellan olika ekotyper (globalt insamlade populationer med olika anpassningar till blomning) av backtrav (Arabidopsis thaliana) är kopplat till tolerans mot betesskador från kålfjärilslarver. (exjobbstips.se)
 • Hon får priset för sina banbrytande studier av genreglering, epigenetik och artbildning i växter med backtrav, Arabidopsis thaliana, som modellsystem. (gustafssonsstiftelser.se)
 • Tillväxttakten och organens form styrs av bland annat temperaturen, ett fenomen som Markus Schmid ska studera i modellväxt backtrav (Arabidopsis thaliana). (wallenberg.org)
 • Arabidopsis croatica ingår i släktet backtravar, och familjen korsblommiga växter. (wikipedia.org)
 • Populations of Arabidopsis thaliana have spread throughout temperate zones of the world and adapted to prevailing biotic and abiotic stress factors. (uppsatser.se)
 • På engelska In the Brassicaceae plant family, which includes the Arabidopsis and Brassica genera, self-incompatibility (SI) is controlled by genes at the S locus. (lu.se)
 • Characterization of auxiliary membrane proteins in the chloroplast of Arabidopsis thaliana. (mynewsdesk.com)
 • Mina kollegor och jag observerade några anmärkningsvärda dysbiosfunktioner i vår mutant Arabidopsis växter. (innerself.com)
 • Överuttryck av BnaABF2 konstaterades att göra torka och salt tolerans för att Arabidopsis plantor. (svenskepiller.com)
 • mRNA uttryck av blomningstidsgener i Arabidopsis, bl a CO , GI och FT , visade att cir kadiansk rytm hos plantor, som v xte under LD och SD f rh llanden, var av olika slag. (qtax.se)
 • Arbetet kommer att innefatta både etablering av INTACT för att isolera cellkärnor från det apikala skottmeristemet hos Arabidopsis thaliana för efterföljande analyser, inklusive ATAC-seq, ChIP-seq och RNA-seq för att studera dynamiken hos epigenetiska markörer och genuttryck under olika temperaturer. (mynetworkglobal.com)
 • Dessutom är de flesta studier i växt-mikrob interaktioner inriktade på modellen anläggningen Arabidopsis thaliana . (jove.com)
 • Funktionella och molekylära studier bedrivs i både arabidopsis och hybridasp. (mynetworkglobal.com)
 • Arabidopsis är en vanlig modellväxt för växtekologiska experiment. (exjobbstips.se)
 • Erfarenhet av in vitro-kultur av Arabidopsis och fenotypisk karaktärisering av utvecklingsmutanter är ett krav. (varbi.com)
 • Erfarenhet av Arabidopsis thaliana som modellorganism är väsentlig, men ytterligare erfarenhet av kommersiellt relevanta arter är också önskvärt. (varbi.com)
 • The membrane proteome of stroma thylakoids from Arabidopsis thaliana studied by successive in-solution and in-gel digestion. (speakeasypress.com)
 • Cry2 och phyA var utforskade f r att f rst skillnader i deras fotoperiodiska respons samt den mekanism som ligger bakom Arabidopsis fotoperiodiska blomning. (qtax.se)
 • I detta projekt kommer vi att undersöka kromatinlandskapets och epigenetiska regleringens bidrag till blomningstidsnätets aktivitet samt dess krosstal med hormon- och sockersignalvägar i Arabidopsis thaliana och hybrid-aspen på en specifik nivå av vävnad och celltyp. (mynetworkglobal.com)
 • The introduction of two alternative glycolate catabolic pathways in the chloroplasts of Arabidopsis thaliana rendered plants with increased biomass. (chalmers.se)
 • I showed a bag of seeds that spectators probably assumed to be seeds from genome-edited Arabidopsis plants that I was describing. (umu.se)
 • Genome-wide identification of physically clustered genes suggests chromatin-level co-regulation in male reproductive development in Arabidopsis thaliana. (apotekvarersverige.life)