• I samlingsrörens tubuliceller kommer ADH att uppreglera antalet Aquaporin 2 porer (AQP-2) på cellernas apikala membran (membranet som ligger in mot insidan av nefronet). (wikipedia.org)
  • Eftersom det primärurin som når samlingsrören är hypotont samtidigt som interstitiet i medulla renalis runt samlingsrören är hypertont , tack vare natriumreabsorbationen i Henles slynga , kommer vatten att reabsorberas från primärurinen när aquaporin-2-porer uppregleras på tubulicellernas apikala membran. (wikipedia.org)
  • Proteiners viktiga roll i membrantransport exemplifieras bl a med aquaporin och glukostransportörer. (ki.se)
  • Bli medlem gratis i deras kundklubb och få 3% bonuspoäng på alla köp samt massor med bra erbjudanden och förmånliga rabatter. (spogly.se)