• N r k nslorna kommer ikapp kan f rlusten och ensamheten leda till andra starka k nslor som rastl shet som i vissa fall verg r i ngest. (idrelay.com)
  • Eftersom akut sorg skapar en stark stressreaktion, kan den s rjande k nna alla de k nslor som man upplever vid sv r stress. (idrelay.com)
  • person med ben genhet f r dysterhet, nedst mdhet och k nslor av hoppl shet. (psykologiguiden.se)
  • Det r ocks vanligt med psykomotorisk h mning eller agitation och aptitl shet som kan leda till betydande viktminskning. (psykologiguiden.se)