• Aprotinin (Trasylol, hämmar plasmin) 500 000 E iv under 20 min. (medicinskapm.se)
  • Aprotinin hämmar enzymerna trypsin, plasmin, plasmakallikrein och vävnadskallikrein genom att bilda inaktivt komplex med enzymet, bästa albex stockholm . (apotekvarersverige.life)