• Ideatorisk apraxi innebär att personen inte kan planera sina rörelser, glömmer hur till exempel en telefonlur används eller vilken sida av en tändsticka som ska dras mot plånet. (wikipedia.org)
 • Den motoriska dyspraxin kan delas in i minst två undergrupper, ideomotorisk och ideatorisk. (wikipedia.org)
 • Apraxi orsakas vanligen av skador på hjärnan som påverkar den motoriska planeringen av rörelser. (wikipedia.org)
 • Dynamisk apraxi orsakar främst motoriska störningar i form av problem i styrningen av handrörelser, trots att känseln och muskelkraften är intakt. (wikipedia.org)
 • Oral apraxi - Personen kan inte styra sina ansiktsmuskler på kommando. (wikipedia.org)
 • Vid konstruktiv apraxi är den spatiala organisationen störd. (wikipedia.org)
 • Apraxi och afasi förekommer ofta tillsammans. (wikipedia.org)
 • Det finns svårigheter i att diagnostisera apraxi vid samsjuklighet med demens och afasi. (wikipedia.org)
 • Vid afasi är det svårt att skilja symptomen från exempelvis verbal eller oral apraxi. (wikipedia.org)
 • Det förekommer vid demenssjukdomar, postencefalitiskt syndrom, dissociativ motorisk störning, Retts syndrom, samt i form av oral och verbal apraxi (till exempel artikulationsapraxi). (wikipedia.org)
 • Verbal apraxi- Kan infinna sig hos både vuxna och barn. (wikipedia.org)
 • Barn som har apraxi (verbal) behandlas ofta med hjälp av logoped, talpedagog eller talterapeut och har ofta en god prognos. (wikipedia.org)
 • Apraxi som påverkar talet är talapraxi, vilket bara påverkar artikulationsrörelser, och oral apraxi, som även påverkar andra rörelser som utförs i munnen, till exempel tuggning och matberedning. (wikipedia.org)