• En apotekare i Sverige har genomgått en 5-årig högskoleutbildning (utbildningen är sedan 1990-talet EU-anpassad och 5-årig, inklusive 6 månaders praktik förlagd på apotek). (wikipedia.org)
 • För att få arbeta som apotekare på svenska apotek krävs legitimation från socialstyrelsen, apotekarlegitimation. (wikipedia.org)
 • Arbetsplatserna kan vara apotek, inom landstinget, myndigheter och läkemedelsindustrin.Vad gäller apotekare som söker arbete inom apoteken kommer det att finnas relativt gott om jobb det närmaste året. (allastudier.se)
 • Varje apotek måste alltid ha en receptarie eller apotekare närvarande. (allastudier.se)
 • Behovet av att rekrytera apotekare påverkas av att antalet apotek har ökat, men även av vad som sker inom Life Science- och läkemedelsindustrin. (allastudier.se)
 • Apotekare anställda på apotek arbetar ofta med kvalificerad utbildning av apoteks- och sjukvårdspersonal. (allastudier.se)
 • Det är lätt att tro att apotekare endast återfinns på apotek. (vfb.nu)
 • En receptarie kan precis som en apotekare arbeta som chef eller anställd på ett apotek. (vfb.nu)
 • Sveriges Farmaceuters förhandlingsavdelning har nu granskat löneuppgifter från ett stort antal apotekare från andra EU-länder som jobbar på apotek i Sverige. (svenskfarmaci.se)
 • Lloyds Apotek har anställt ett tiotal EU-apotekare. (svenskfarmaci.se)
 • Apotek Hjärtat är en av de apotekskedjor som anställer apotekare från andra EU-länder. (svenskfarmaci.se)
 • År 1635 fick Stockholms apotekare ensamrätt att sälja en lång rad produkter som allmänheten bara kunde köpa på apotek, bland annat kryddor som kunde anses ha medicinsk effekt, oljor för medicinskt bruk, kryddat vin och sprit. (wikipedia.org)
 • Flera av arbetsuppgifterna på apotek regleras via lagkrav och den som utför dem måste vara antingen apotekare eller receptarie. (sverigesfarmaceuter.se)
 • När jag läste till apotekare arbetade jag en sommar på apotek i Frankrike. (apoteksgruppen.se)
 • Utbildningen till apotekare sker för närvarande på tre olika ställen i Sverige: vid Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet, vid Sahlgrenska Akademien på Göteborgs universitet och vid Umeå universitet. (wikipedia.org)
 • Lunds universitet har sedan 2010 examensrätt för apotekare, men har för närvarande ingen utbildning. (wikipedia.org)
 • Utexaminerade receptarier förväntas kunna - i enlighet med Bolognamodellen - läsa vidare till apotekare genom att bygga på sina studier med de två sista åren av apotekarutbildningen vid Umeå universitet. (wikipedia.org)
 • Det vanligaste problemet är biverkan av läkemedel, men även för höga doser och dålig följsamhet är tyvärr vanligt förekommande, berättar Maria Gustafsson, disputerad klinisk apotekare vid Umeå universitet. (demensforbundet.se)
 • Göteborgs universitet har fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att genomföra en kompletteringsutbildning för apotekare med avslutad utländsk utbildning. (lsgwl.co)
 • Apotekare, 70 högskolepoäng Du som har en utländsk apotekarexamen kan komplettera med utbildning på Göteborgs universitet eller Uppsala universitet (distanskurs). (lsgwl.co)
 • Senast ut är Göteborgs universitet som i förra veckan fick i uppdrag att dra i gång en utbildning för apotekare med utländsk examen. (lsgwl.co)
 • Tidigare har även Uppsala universitet fått motsvarande uppgift för att vidareutbilda receptarier och apotekare utan svensk examen. (lsgwl.co)
 • Skillnaden mellan dessa är att apotekare läser fem år på universitet, medan receptarier läser tre år. (fragaapotekaren.se)
 • Nästa vecka drar en kompletteringsutbildning för nyanlända apotekare och receptarier igång på Uppsala universitet. (dagensintegration.se)
 • Förra året fick Uppsala och Göteborgs universitet i uppdrag av regeringen att utveckla en ettårig kompletterande utbildning för nyanlända apotekare och receptarier. (dagensintegration.se)
 • Sedan några år tillbaka har vi receptarier och apotekare som arbetar inom olika vårdverksamheter på sjukhuset och nu har vi önskemål om en apotekare som kommer att vara verksam inom Verksamhet Beroende. (varbi.com)
 • Både apotekare och receptarier är farmaceuter. (vfb.nu)
 • Folk i allmänhet har en suddig bild av vad apotekare och receptarier gör. (svenskfarmaci.se)
 • Med en annons i Svensk Farmaci når du en stor majoritet av landets apotekare och receptarier. (svenskfarmaci.se)
 • Kompletteringsutbildning för apotekare och receptarier med utländsk utbildning Om du har en avslutad apotekar- eller receptarieutbildning och vill arbeta som legitimerad apotekare eller receptarie i Sverige är kompletteringsutbildningen en väg att gå för att uppnå svensk legitimation. (lsgwl.co)
 • Genom att gå det masterprogrammet kan receptarier med 3 års utbildning bli apotekare. (sverigesfarmaceuter.se)
 • Den som avlagt en apotekarexamen kan ansöka om en apotekarlegitimation, en sådan är nödvändig för att arbeta som apotekare. (vfb.nu)
 • För att arbeta som apotekare eller receptarie inom svensk hälso- och sjukvård krävs det en svensk legitimation. (dagensintegration.se)
 • Arbetsmöjligheterna som apotekare eller farmaceut är mycket stora både i Sverige och internationellt. (studin.se)
 • Läkemedelsindustrin är mycket internationell och som apotekare och farmaceut har du stora stora möjligheter till en internationell karriär. (studin.se)
 • Arbetsmarknaden för apotekare är i alla händelser mer diversifierad i Sverige nu i och med avregleringen av apoteksmonopolet. (medrek.se)
 • BLOGG: Apotekare som rekryteras av svenska apotekskedjor från andra EU-länder hamnar ofta i en mycket utsatt situation i Sverige. (svenskfarmaci.se)
 • Det är en bransch som har stor brist på arbetskraft, den skriker efter apotekare, säger Soledad Grafeuille, enhetschef på Arbetsförmedlingen, till Arbetet apropå arbetsmarknaden för apotekare i Sverige. (svenskfarmaci.se)
 • Vanligt är att de apotekare som arbetar inom hälso- och sjukvården även har gått magisterprogrammet i klinisk farmaci. (wikipedia.org)
 • Många apotekare arbetar inom läkemedelsindustrin. (allastudier.se)
 • De apotekare som arbetar inom den offentliga sektorn hade 2010 en ingångslön på omkring 28 800 kronor i månaden. (medrek.se)
 • En utbildad apotekare arbetar både inom den privata och den offentliga sektorn. (vfb.nu)
 • För den som tänkt sig en internationell karriär ger en apotekarexamen tillgång till den europeiska arbetsmarknaden, apotekare är en internationellt gångbar yrkestitel. (vfb.nu)
 • En apotekarexamen är en god investering för framtiden, den som tänkt sig bli apotekare men inte vill leva på studiemedel kan prova att spela på casino . (vfb.nu)
 • Han arbetade hos apotekare Hellman i Askersund och avlade apotekarexamen 1845. (bygdeband.se)
 • Vi söker dig som är legitimerad apotekare med erfarenhet av att arbeta med klinisk farmaci inom hälso- och sjukvård. (varbi.com)
 • Du har en magisterexamen i klinisk farmaci alternativt apotekare med utbildning eller erfarenhet inom klinisk farmaci. (varbi.com)
 • En ledsen apotekare från ett annat EU-land har hört av sig till Svensk Farmaci. (svenskfarmaci.se)
 • Medianlönen för den offentliga sektorns apotekare i 35 års åldern var omkring 33 000 kronor och apotekarna i 45 års åldern var omkring 42 100 kronor i månaden. (medrek.se)
 • Den kompletterande utbildningen utgör grund för legitimation som apotekare. (lsgwl.co)
 • Det kan bli verklighet om kliniska apotekare inkluderas i vårdteam kring personer med demenssjukdom. (demensforbundet.se)
 • I studien lät man kliniska apotekare ingå i vårdteam på sjukhusen. (demensforbundet.se)
 • Skånes universitetssjukhus mer än fördubblar antalet kliniska apotekare efter att de kunnat visa en kraftig minskning av antalet patienter med olämpliga läkemedel. (svenskfarmaci.se)
 • I en amerikansk studie fann forskare stora fördelar med att en apotekare eller apotekstekniker gick igenom patienternas läkemedelslistor på akuten. (lakemedelsvarlden.se)
 • Att en apotekare eller apotekstekniker gör en grundlig genomgång av patienternas läkemedelshistoria har nämligen visat sig kunna minska feldokumentering och felmedicineringen med 80 procent. (lakemedelsvarlden.se)
 • Resultatet visade att i de armar där en apotekare eller apotekstekniker hade gått igenom patienternas läkemedel var förekomsten av felaktigheter 80 procent lägre, både när det gällde dokumentering och ordinationer. (lakemedelsvarlden.se)
 • Pluggar du till receptarie, apotekare eller apotekstekniker? (apoteksgruppen.se)
 • Apotekare som yrke har sitt historiska ursprung i behovet att separera diagnosticering av patient, förskrivning av läkemedel (läkares traditionella uppgifter) från lagerhållning, tillverkning, beredning och expediering av läkemedel (apotekares traditionella uppgifter). (wikipedia.org)
 • Förutom att du är legitimerad receptarie/apotekare med goda farmaceutiska kunskaper och intresse av försäljning, är du även en möjlighetsmänniska som tar initiativ och gillar att arbeta mot tydliga mål. (reachmee.com)
 • Antalet apotekare som legitimeras ökade under den senaste femårsperioden. (svenskfarmaci.se)
 • NATURHOUSE r Du Apotekare och vill arbeta inom sektorn KOST o N RING? (vakanser.se)
 • Medellönen i gruppen är 27 130 kronor i månaden, klart lägre än den genomsnittliga ingångslönen för en apotekare med svensk examen. (svenskfarmaci.se)
 • I USA utbildas alla apotekare till en klinisk inriktning, medan de svenska apotekarprogrammen har kvar mycket kemi i sina grundutbildningar. (wikipedia.org)
 • Apotekare från andra EU-länder anställs med låga löner av svenska apotekskedjor - och får inte säga upp sig under de tre första åren med mindre än att de blir återbetalningsskyldiga på jättebelopp. (svenskfarmaci.se)
 • I studien ingick klinisk apotekare som kontrollerade att patientens läkemedelslista var korrekt och fullständig. (demensforbundet.se)
 • Han tjänstgjorde från 1954 till sin död vid Militärapoteket i Stockholm: som apotekare 1954-1956, som sektionschef 1956-1963 och som chef från 1964. (wikipedia.org)
 • Då etablerade sig apotekare i Stockholm, förmodligen var de av tyskt eller holländskt ursprung. (wikipedia.org)
 • Under Gustav Vasas belägring av Stockholm 1521, hämtade kungen utländska apotekare för att lindra den svåra nöden. (wikipedia.org)
 • Jag heter Fredrik Hed, är apotekare och besvarar dina frågor här på Fråga Apotekaren. (fragaapotekaren.se)
 • Det har visat sig vara mycket svårt att finna apotekare speciellt i glesbygden där det varit och är brist, medan det är motsatt förhållande på utbildningsorterna där konkurrensen är hårdare. (allastudier.se)
 • Apotekare med erfarenhet blir det brist på medan nyexaminerade kan ha något svårare att hitta arbete under det kommande året. (allastudier.se)
 • För läkare, sjuksköterskor, tandläkare samt apotekare och biomedicinska analytiker. (lsgwl.co)
 • Löneläget för apotekare är gott, speciellt inom den privata läkemedelsindustrin. (vfb.nu)
 • Jag är apotekare och besvarar dina läkemedelsfrågor här på Fråga Apotekaren. (fragaapotekaren.se)
 • Jag är apotekare och besvarar dina frågor om läkemedel, kosttillskott och naturmedel här på Fråga Apotekaren. (fragaapotekaren.se)
 • Studera till apotekare utomlands. (studin.se)
 • På fem till tio års sikt bedöms apotekare ha medelgoda möjligheter till arbete. (allastudier.se)
 • Vi s ker nu dig som r legitimerad apotekare och som vill ha ett stimulerande, varierat och sj lvst ndigt arbete. (vakanser.se)
 • Kompletterande utbildning för apotekare med utländsk utbildning. (lsgwl.co)
 • Bengt Erik Sjöberg, född 20 maj 1924 i Halmstads församling i Hallands län, död 17 augusti 1969 i Sollentuna församling i Stockholms län, var en svensk apotekare. (wikipedia.org)
 • 1 VÅRD Arbetskraftsbarometern 6 Vård Apotekare Rekryteringsläge 26 VÅRD Rekryteringsläge Samtliga 2 På lång sikt väntas efterfrågan på apotekare öka något men inte i samma omfattning som en. (docplayer.se)
 • Internationellt sett varierar såväl grundutbildningen som arbetsuppgifterna för en legitimerad apotekare. (wikipedia.org)
 • En apotekare är samhällets läkemedelsexpert och innehar kunskaper om läkemedels effekt, funktion, kemiska struktur, tillverkning, användning och de lagar och förordningar som styr hanteringen. (wikipedia.org)
 • Tillgången på apotekare kan även fortsatt bli otillräcklig på vissa orter, men sett till hela landet kommer det vara tillräckligt många som utbildar sig till apotekare. (allastudier.se)
 • Vad hon vet är hon den enda av runt 1000 anställda på FOI som är apotekare. (lakemedelsvarlden.se)
 • År 2010 var ingångslönen inom industrin för apotekare runt 29 000 kronor i månaden. (medrek.se)