• Lipoproteiner av olika slag (VLDL, IDL, LDL(small dense), LDL(large fluffy) och HDL) kännetecknas inte bara av densitet (täthet) och storlek utan även av sina "adresslappar", Apolipoproteiner. (annikadahlqvist.com)
  • Vården" är måttligt intresserad av att ta C-peptid-värdet då det strular till den vanliga medicineringen som förutsätter att "högt blodsocker" beror på "för lite" insulin (jag talar här om tvåor och varianter av det). (matfrisk.com)
  • Utifrån tillfört insulin har inte med någon C-peptid! (matfrisk.com)