• ApoB/A1 kvot kan ej beställas enskilt, fås ihop med svar på ApoA1 och ApoB vid beställning ApokVny, se analys Apolipoproteiner. (sahlgrenska.se)
  • 4. Medger beräkning av "aterogen kvot", det vill säga balansen mellan det "onda" Apo B och det "goda" Apo A1. (regionkalmar.se)
  • Eftersom det bara finns en Apo B per lipoproteinpartikel speglar koncentrationen av ApoB bättre summan av potentiellt atherogena partiklar bättre än koncentrationen av LDL-kolesterol. (regionkalmar.se)
  • LDLsd (små och täta LDL, pattern B med 5 subtyper) anses öka risken för kärlhändelser 3-7 gånger (varierar beroende på källa). (matfrisk.com)