• Kylomikronen som frisatts ut i lymfan mognar genom att HDL donerar ApoC II och ApoE. (docplayer.se)
  • I blodbanan donerar HDL ApoE och ApoC II. (docplayer.se)
  • I denna studie, vi etablera en in vivo östrogen-bristfällig musmodell av bilaterala ovariektomi via en dubbel dorsal-lateral snitt i apolipoprotein E (apoE) -/- möss. (jove.com)
  • Här, en dubbel dorsala-laterala snitt av bilaterala ovariektomi tillämpades i åderförkalkning-benägna apolipoprotein E knockout (APOE -/- ) möss 9 , 10 . (jove.com)
  • ApoA (A-I, A-II, A-IV) Aktiverar LCAT (se HDL) ApoB (B48, B100) Öppning av VLDL, IDL, LDL och kylomikroner 7. (docplayer.se)
  • Diabetes typ II är en konsekvens av för högt blodsocker under för lång tid. (vardkliniken.se)
  • Du kan även kontrollera vid enstaka tillfällen vid oro/misstanke om diabetes typ II. (vardkliniken.se)
  • HbA1c kan sedan 2014 användas för att ställa diagnosen Diabetes mellitus typ II om patient är vuxen och icke gravid. (vardkliniken.se)
  • De dominerande apolipoproteinerna är apo A-I och apo A-II. (wikipedia.org)
  • ApoC (C-I, C-II, C-III) Aktiverar LCAT samt lipoproteinlipas (LPL). (docplayer.se)