• I denna studie, vi etablera en in vivo östrogen-bristfällig musmodell av bilaterala ovariektomi via en dubbel dorsal-lateral snitt i apolipoprotein E (apoE) -/- möss. (jove.com)
 • Här, en dubbel dorsala-laterala snitt av bilaterala ovariektomi tillämpades i åderförkalkning-benägna apolipoprotein E knockout (APOE -/- ) möss 9 , 10 . (jove.com)
 • En av dessa fem ämnen, APOE, skapas av den apolipoprotein E. gen som finns i alla mänskliga kroppar. (zarahssida.se)
 • Den av störst betydelse är genen apolipoprotein E, ApoE. (gentest.se)
 • En faktorgenen risk redan identifierat gör en form av ett protein som kallas apolipoprotein E (ApoE). (ilorena.com)
 • En av de starkaste associationer som finns rapporterad mellan en riskallel och sjukdom är för (epsilon)4-allelen i apolipoprotein E (APOE) och risken att insjukna i Alzheimers sjukdom . (gentest.se)
 • Man har redan visat att ε4-varianten av Apolipoprotein E (ApoE) påverkar vid vilken ålder som personer med DS utvecklar demens. (it-halsa.se)
 • Apolipoprotein A-1 (ApoA-1) tar kolesterol och triglycerider till levern för att utsöndras och kan jämföras med det goda HDL-kolesterolet. (blodkollen.se)
 • Ditt kolesterol är 9,6 mmol/L. Ditt Apolipoprotein A1 (HDL - det goda kolesterolet) är 2,35 g/L. Normalvärde är 1,10-2,10 g/L. Ditt Apolipoprotein B (lDL - det onda kolesterolet) är 1,69 g/L. Normalvärde är 0,50-1,70 g/L. Det innebär att vi rekommenderar dig att vända dig till din vårdcentral för att kontrollera dessa. (kostdoktorn.se)
 • Eftersom blodet är en vattenlösning och kolesterol ett fett kopplas fettet till ett protein, ett så kallat apolipoprotein, för att göras lösligt och kunna transporteras i blodet. (netdoktor.se)
 • Särskilt kvoten mellan apolipoprotein B och apolipoprotein A1 är ett bra sätt att förutsäga risken att drabbas av till exempel hjärtinfarkt - även om det saknas studier av rätt typ och kvalitet (så kallade riktade interventionsstudier) som visar värdet av att sänka denna kvot, medan nyttan av att sänka LDL kolesterol är starkt bevisad. (netdoktor.se)
 • Halten av apolipoprotein A1 brukar samvariera med halten av HDL-kolesterol. (vardkliniken.se)
 • Vilket Apolipoprotein i detta lipoprotein kan ta upp kolesterol, köpa bamgetol online lagligt. (web-apotek-sverige.life)
 • Dessa restpartiklar är rika på oförestrat (fritt) och förestrat kolesterol samt triglycerider och innehåller apolipoprotein B (apoB). (bestprac.se)
 • Apolipoprotein E er et protein som er viktig for fettmetabolismen og kolesteroltransport i blodet og mellom celler. (etikkom.no)
 • Varje LDL innehåller ett protein kallat apolipoprotein B och varje HDL innehåller ett protein vid namn apolipoprotein A1. (4health.se)
 • Apolipoprotein A1 is the major protein component of HDL and promotes cholesterol removal from tissues to the liver for excretion. (skanstullshalsokost.se)
 • För att kunna mäta de små farliga partiklarna har man kommit på att de binds till ett protein som kallas Apolipoprotein B och ApoLipoprotein A, klacid clarithromycin. (drainclearancecrawley.co.uk)
 • Protein utama yang membentuk LDL adalah Apo-B (apolipoprotein-B). Manning sina studier av människans artärer i en vetenskaplig artikel (J. Här kommer de två första argumenten. (romanvaizer.info)
 • Vi kontrollerar både det "goda" och det "onda" kolesterolet samt även Apolipoprotein vilket ger en bra indikation om eventuell risk för framtida hjärtinfarkt. (vardkliniken.se)
 • Kolesterolet binder då till proteinet apolipoprotein. (smartlabz.se)
 • Detta system använder apolipoprotein B och partikeln kallas LDL (low density lipoprotein). (netdoktor.se)
 • Proteinet är apolipoprotein A1 och lipoproteinet heter HDL (high density lipoprotein). (netdoktor.se)
 • Comparison of Apolipoprotein (apoB/apoA-I) and Lipoprotein (Total Cholesterol/HDL) Ratio Determinants. (gu.se)
 • 16 april 2013 omstandardiserades apolipoprotein B-metoden, vilket gav 13% h gre v rden p apo-lipoprotein B, och motsvarande kning av apoB/apoA1-kvoten. (fsdata.se)
 • Följande analyser ingår: Apolipoprotein A1, Apolipoprotein B och kvot ApoB/ApoA1. (sahlgrenska.se)
 • Man har visat att isbjörnar (Ursus maritimus) har anpassat sig till den arktiska miljön med en extremt fettrik diet genom att framselektera vissa gener, till exempel apolipoprotein B-genen (APOB) [3]. (lakartidningen.se)
 • Höga apolipoprotein A-värden kan dock även ses hos personer med en stor alkoholkonsumtion. (medisera.se)
 • PPARalpha deficiency increases secretion and serum levels of apolipoprotein B-containing lipoproteins. (gu.se)
 • Diagnostiskt reagens för kvantitativ in vitro-bestämning av apolipoprotein A1 i serum eller plasma med turbidimetri, 6.5mg, 2.5mg nitradisc. (apotekvarer-nettbutikk.life)
 • Generellt eftersträvar man ett så högt apolipoprotein A-värde som möjligt då det finns ett samband mellan höga apolipoprotein A-värden (vilket betyder höga HDL-värden) och en minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. (medisera.se)
 • Interaction of apolipoprotein E genotype with smoking and physical inactivity on coronary heart disease risk in men and women. (gu.se)
 • Ett test av Apolipoprotein A1 (apo A1) kan göras tillsammans med andra blodfettstester som del av en screening för att bestämma en persons risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. (vardkliniken.se)
 • Brist på apolipoprotein A1 kan leda till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. (vardkliniken.se)
 • An Ig γ Marker Genotype Is a Strong Risk Factor for Alzheimer Disease, Independent of Apolipoprotein E ε4 Genotype Janardan P. Pandey, Jan Olsson, Bodil Weidung, Ronald T. Kothera, Anders Johansson, Sture Eriksson, Göran Hallmans, Fredrik Elgh and Hugo Lövheim. (forskning.se)
 • Apolipoprotein E genotyp relaterad risk för Alzheimer sjukdom. (recruiterforrealtors.com)
 • Studies of novel lipid biomarkers, such as apolipoprotein A-I (apo A-I) and apolipoprotein B-100 (apo B-100), and cancer risk have been sparse, to our knowledge. (matfrisk.com)
 • Sedan 1985 undersöker vi i AMORIS-projektet (Apolipoprotein-related MOrtality RISk) om apolipoproteinerna (apo) B, som reflekterar de kolesterolinnehållande aterogena lipoproteinerna, särskilt det onda LDL, samt apoA-I som indikerar de goda HDL partiklarna, har starkare samband med risken för kardiella komplikationer än konventionella lipider. (ki.se)
 • Lisa Juntti-Berggren, professor i experimentell medicin vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, forskar om diabetes med särskild inriktning på apolipoprotein CIII. (ki.se)
 • Tio år senare hade hon identifierat orsaken: förhöjda nivåer av apolipoprotein CIII (apoCIII). (ki.se)
 • Fokus låg på proteinet APOL1 (apolipoprotein L1) och dess drivande roll vid njurskador. (netdoktorpro.se)
 • Apolipoprotein e genotype and the diagnostic accuracy of cerebrospinal fluid biomarkers for Alzheimer disease. (gu.se)
 • High apolipoprotein liv B, low apolipoprotein A-I, and improvement in the prediction of fatal myocardial infarction (amoris study a prospective study. (nseo-sw.men)
 • In addition, increases in beneficial HDL cholesterol and apolipoprotein A1 have been noted in association with pantethine supplementation. (skanstullshalsokost.se)
 • Det fanns ingen mätbar skillnad i tankeförmåga mellan grupperna när studien började trots att de yngre patienterna hade högre utbildning och var mer påverkade av den genetiska riskfaktorn apolipoprotein E än de äldre, något som tyder på en längre gången sjukdom. (vetenskaphalsa.se)
 • F ljden blir mental och motorisk tr ghet, minnes- och koncentrationssv righeter samt depression och sv ngningar i k nslol get. (psykologiguiden.se)
 • Den aktuella genvarianten heter apolipoprotein ε4 och förkortas som APOε4. (netdoktor.se)