• Det fanns 744 barn (mot 410 förväntade) som hade låg Apgarpoäng vid 5 minuter. (janusinfo.se)
 • Den höga andelen barn med låg Apgarpoäng kan förmodligen, åtminstone till en del, förklaras av en fetal läkemedelspåverkan. (janusinfo.se)
 • Av barnen som exponerats för sertralin var 554 (8% mot 6% förväntade) för tidigt födda och 150 barn (96-97 förväntade) hade låg Apgarpoäng vid 5 minuter. (janusinfo.se)
 • Andelen förlossningsskador och andelen barn med låga Apgarpoäng (poäng som mäter nyföddas mående) ökar också. (socialisterna.org)
 • Hela 13 barn (mot 6-7 förväntade) var små för tiden, och 10 barn (mot 3-4 förväntade) hade låg Apgarpoäng vid 5 minuter. (janusinfo.se)
 • Den slutsatsen drar forskare vid Karolinska Institutet som i en stor observationsstudie undersökt värdet av Apgarpoäng för barn som föds för tidigt. (ki.se)
 • Det har dock varit omtvistat om Apgarpoäng är ett bra hjälpmedel för prematura barn, eftersom omogenheten hos dessa barn vanligtvis också återspeglar sig i lägre Apgarpoäng jämfört med barn som föds efter fullgången graviditet. (ki.se)
 • Risken för död i nyföddhetsperioden beräknades för olika Apgarpoäng vid fem och tio minuter efter födseln, och separat för barn födda efter 22-24, 25-27, 28-31, 32-34 och 35-36 veckor. (ki.se)
 • För barn med kortare graviditetslängd innebar lägre Apgarpoäng en högre absolut riskökning. (ki.se)
 • Det är också angeläget att man aktivt arbetar med de barn som inte har höga Apgarpoäng, säger Sven Cnattingius , senior professor vid institutionen för medicin, Solna , Karolinska Institutet och studiens korresponderande författare. (ki.se)
 • Jämfört med barn som inte blivit oxytocinstimulerade under förlossningen var det vanligare med en Apgarpoäng mindre än 7 vid fem minuter. (wordpress.com)
 • Man kan max få 2 poäng för varje parameter och i studien så hade alla utom ett barn apgarpoäng 9-10 vid 10 minuters ålder. (xn--fdamedstd-07ah.se)
 • I studien kommer forskarna att jämföra om det är skillnader på barnens hälsa när de föds i vecka 41 eller 42, exempelvis om barn som föds senare har lägre Apgarpoäng (är mer påverkade vid födseln), har högre förekomst av syrebrist, kramper eller lungpåverkan efter att ha svalt fått ner orent fostervatten i luftvägarna. (it-halsa.se)
 • Holmdahl var en av pionjärerna att införa systemet med Apgarpoäng i Sverige i början av 1960-talet. (wikipedia.org)
 • Rutinmässigt används i Sverige i dag Apgarpoäng och "mask och blåsa" vid assistans till nyfödda med lätta till måttliga andningssvårigheter. (wikipedia.org)
 • Apgarpoäng mäts vid 1, 5 och 10 minuter och är en poängsumma av fem delkomponenter: färg, andning, retbarhet, hjärtverksamhet och tonus. (janusinfo.se)
 • En ökning av Apgarpoäng från fem till tio minuter efter födseln var associerat med en minskning av risken för död. (ki.se)
 • Man har inte funnit några samband mellan vänsterhänthet och rökning, huvudomfång, apgarpoäng eller låg vikt. (9manader.nu)