• Den brottslighet internerna dömts för fortsätter i full skala inne på fängelserna. (vk.se)
 • Detta jättelika torg var 400 x 230 meter (…) 1100 arbetare satte igång med byggnationen den 10 oktobber 1962 och höll på i sju månader: själva markytan utgjorde ett pussel av 170 000 cementblock, trapporna hade en sammanlagd längd av 6705 meter, pelare och statyer uppgick till ett antal av 601 respektive 350, och man byggde inte mindre än 27 hus- och tempelkomplex i full skala. (blogspot.com)
 • Metoden kan prövas i liten skala på privat mark, men även här gäller det att upprepa behandlingen. (odla.nu)
 • Den utvecklas oftast i liten skala. (framsynmedia.se)
 • Med en VPS kan du däremot skala upp hårdvaran efter behov, även för korta stunder. (haaf.se)
 • Samtliga sex e-postklienter är anslutna via IMAP och SMTP över SSL till min e-postserver som kör Zimbra vars IMAP-server, James Server (från Apache-projektet), får anses vara tillräckligt duktig på att följa de standarder som finns. (macpro.se)
 • HopsFS är en öppen källkod, nästa generations distribution av Apache Hadoop Distribuerade Filsystem (HDFS) som ersätter den huvudsakliga skalbarhetsflaskhalsen i HDFS, en nod som lagrar all metadata i minnet, med en distribuerad metadatatjänst byggd på en NewSQL-databas (NDB). (kth.se)
 • Apache Storm är en distribuerad realtidsberäkningsmotor som används för att möjliggöra realtids affärsinformation Det gör det genom att möjliggöra för applikationer att på ett tillförlitligt sätt behandla obundna dataströmmar (aka stream processing) "Storm är för realtidsbehandling vad Hadoop är för satsvis bearbetning! (nobleprog.se)
 • I denna instruktörsledda live-utbildning lär deltagarna att installera och konfigurera Apache Storm, utveckla och distribuera sedan ett Apache Storm-program för att hantera stora data i realtid Några av ämnena som ingår i denna utbildning är: Apache Storm i samband med Hadoop Arbetar med obegränsad data Kontinuerlig beräkning Realtidsanalys Distribuerad RPC- och ETL-bearbetning Begär denna kurs nu! (nobleprog.se)
 • Vad är Apache Hadoop? (microsoft.com)
 • We released the Mobile Apps SDK for Apache Cordova v2.0.0, and the Mobile Apps SDK for JavaScript. (microsoft.com)
 • För Webbutvecklare som är intresserade av att bygga appar i molnet för mobila enheter har Microsoft dessutom släppt den slutliga versionen av Apache Cordova. (rssing.com)
 • En minoritet inom partiet försökte få igenom att man ska hålla fast sitt gamla krav på EU-utträde.Akademin 12236 48th skala R.O.K Air Force T -59 Hawk Mk.67 Men går det verkligen att reformera EU? (behindthecurtainevents.com)
 • Spr kkunskap i svenska motsvarande l gst niv C1 enligt Europar dets niv skala r ett krav. (vakanser.se)
 • Kursen fokuserar på att undervisa principer och praxis som används vid utveckling av applikationer i större skala. (miu.edu)
 • Sedan tidigare har vi lärt oss förkortningar som LAMP / MAMP (Linux/Mac, Apache, MySQL och PHP). (networkers.se)
 • Vi är experter på LAMP hosting (Linux Apache MySQL PHP) och hanterar såväl enskilda installationer som klustrade lastbalanserase lösningar. (beebyte.se)
 • När jag började var vi 8-10 personer, när jag lämnade var vi 170 så det var en enormt spännande resa och jag fick vara med och bygga teknik för att skala upp affären. (formulate.app)
 • Distribuerade hierarkiska filsystem kopplar vanligtvis bort lagring och hanteringen av filens metadata från filens innehåll (filsystemets block) för att göra det möjligt för filsystemet att skala bättre för att lagra mer data och stödja högre genomströmn- ing. (kth.se)
 • AIRFIX 1 72nd skala ARMSTRONG WHITWHITLEY GR Mk VII KIT NEW A0009I Thailand, under artikel 112 i lagets brottsbalk, kan den som begår detta brott dömas till upp till 15 år i fängelse. (behindthecurtainevents.com)
 • av Lotta Angantyr - Förskollärare & Johannes Pettersson - Lärarstudent Airfix A006302 Brittiska styrkor Supacat Coyote 1 48 skala. (behindthecurtainevents.com)