• Aotus trivirgatus är en däggdjursart som först beskrevs av Alexander von Humboldt 1811. (wikipedia.org)
  • Aotus trivirgatus lever antingen i familjegrupper av ett föräldrapar med sina ungar eller ensam. (wikipedia.org)
  • Aotus hershkovitzi , lever uteslutande i östra Colombia. (wikipedia.org)
  • Aotus lemurinus , lever i Panama , norra Colombia och västra Venezuela. (wikipedia.org)
  • Aotus vociferans , lever i östra Colobia och västra Brasilien. (wikipedia.org)
  • Familjen består av ett enda släkte ( Aotus ) [ 1 ] med 12 arter. (wikipedia.org)