• början av aorta) minskat, kallas det en supravalvulär aortastenos. (the-health-site.com)
  • Hos hundar sitter förträngningen oftast under klaffen och kallas då subvalvulär aortastenos (SAS). (anicura.se)
  • Också kan reumatisk feber och inflammation i endokardiet (endokardit) lämnar ett ärr vävnad på aortaklaffen och därigenom orsakar aortastenos: Ärrvävnad är mindre flexibel än frisk vävnad, och kan följaktligen hindra Blutausstrom från hjärtat in i aorta. (the-health-site.com)
  • I en subvalvulär aorta-ventil-stenos smalvas vävnaden under hjärtventilen. (the-health-site.com)
  • Aortastenos (AS) indikerar en blodflödesobstruktion mellan vänster kammare (VK) och aorta. (medicinbasen.se)
  • Aortastenos är en medfödd defekt i hjärtat där aorta har en förträngning, antingen över-, under eller vid aortaklaffen. (anicura.se)