• Bikuspid aortaklaff, (BAV), är ett medfött hjärtfel där aortaklaffen har två klaffblad (bikuspid) i stället för tre klaffblad (trikuspid), som är det normala. (wikipedia.org)
 • Med en bikuspid aortaklaff strömmar inte blodet lika obehindrat. (wikipedia.org)
 • En subpopulation bland patienter med aortasjukdom utgörs av patienter med bikuspid aortaklaff, dvs där en fusion av två aortaklaffkuspar skett till en kusp [4]. (lakartidningen.se)
 • Bikuspid aortaklaff är den vanligaste hjärtmissbildningen med en förekomst av 1-2 procent bland befolkningen. (lakartidningen.se)
 • Bikuspid aortaklaff är en allvarlig missbildning, eftersom patienterna ofta utvecklar aortadilatation/-aneurysm och aortadissektion [5]. (lakartidningen.se)
 • Detta är förmodligen inte sekundärt till den förändrade klaffen utan beroende på den bakomliggande patologin till bikuspid aortaklaff. (lakartidningen.se)
 • Patogenesen tros vara uppbyggandet av extracellulära matrix i aortaväggen (med låga fibrillin1-nivåer), vilket resulterar i en bikuspid aortaklaff och försvagning av aortaroten [6]. (lakartidningen.se)
 • Förmodligen finns en genetisk komponent i detta, eftersom förekomst av andra missbildningar av aorta såsom koarktation och öppetstående ductus arteriosus ofta förekommer samtidigt med bikuspid aortaklaff. (lakartidningen.se)
 • Experimentella fynd stärker tanken på genetisk dysfunktion som orsak till bikuspid aortaklaff, eftersom man i knockoutmöss kunnat påvisa att försvagad eNOS-aktivitet (endotelialt NO-syntas) är förenlig med ökad incidens av bikuspid aortaklaff [7]. (lakartidningen.se)
 • Orsaker till aortastenos kan vara en medfödd bikuspid aortaklaff (två- istället för tredelad) och reumatisk feber. (wikipedia.org)
 • En bikuspid aortaklaff förekommer hos cirka en till två procent av befolkningen medan reumatisk hjärtsjukdom framförallt drabbar invidider i utvecklingsländer. (wikipedia.org)
 • Bikuspid aortaklaff förekommer hos majoriteten av patienter med koarktation. (internetmedicin.se)
 • Omvänt gäller att en patient med bikuspid aortaklaff bör värderas avseende koarktation. (internetmedicin.se)
 • 20 % har hypertoni och medfödda hjärtfel, främst koarktatio aortae och bikuspid aortaklaff. (internetmedicin.se)
 • Ekokardiografiskt bikuspid aortaklaff med normalvid aortarot. (apotekvarersverige.life)
 • Bikuspid aortaklaff, BAV, är en medfödd missbildning av aortaklaffen som beräknas drabba två procent av befolkningen. (ki.se)
 • Vi vill ta reda på varför vissa människor har en bikuspid aortaklaff och vilka som löper risk att utveckla bråck på aortan. (ki.se)
 • Projektet syftar till att närmare undersöka kopplingen bikuspid aortaklaff - aortadilatation (Anders Franco-Cereceda och Per Eriksson). (ki.se)
 • Det har ju misstänkts att jag har bikuspid aortaklaff som man kan säga innebär att jag skulle ha två "segel" eller kuspar istället för tre, som är det normala. (bloggagratis.se)
 • Mekanisk aortaklaff 2,1-3,1. (rjl.se)
 • Sven, 67 år, kontrollerar regelbundet PK-INR på provtagningscentralen efter att han för tio år sedan opererades med en mekanisk aortaklaff. (ki.se)
 • Mekanisk aortaklaff gav bättre överlevnad än biologisk protes. (apotekvarer-nettbutikk.life)
 • Opererad fyra år tidigare med mekanisk aortaklaff pga insufficiens samt thorakalt aortaaneurysm. (zenica24sata.com)
 • Speciellt efter den stora hjärtoperationen där jag fick ny mekanisk aortaklaff och en protes på en del av kroppspulsådern. (softfocus.se)
 • I studien ingick närmare 10 000 patienter som genomgått kranskärlskirurgi eller fått en ny aortaklaff och i samband med att det fått blodtransfusion. (vardfokus.se)
 • Förträngning av aortaklaff Förkalkning av aortaklaffen är mycket vanligt hos den äldre befolkningen. (symptoma.se)
 • Det vanligaste är att ett aneurysm bildas i buken nedanför njurartärerna (bukaortaaneurysm), men det kan även bildas på andra ställen längs kroppspulsådern, ofta i närheten av hjärtats aortaklaff. (ki.se)
 • Förträngning eller läckage av hjärtats aortaklaff är en av de enskilt vanligaste orsakerna till hjärtoperation. (luthagsnytt.se)
 • Forskarna har också identifierat genetiska markörer associerade med missbildad aortaklaff. (ki.se)
 • Professor Anders Franco-Cereceda vid KI får av industrimannen Fredrik Lundberg ytterligare 11 miljoner kronor för forskning om missbildad aortaklaff och hur det är kopplat till aortaaneurysm, pulsåderbråck i bröstkorgen. (ki.se)
 • Kateterbunden implantation av aortaklaff (TAVI). (doktorn.com)
 • Din läkare rekommenderar ett av två sätt att byta ut din aortaklaff: genom kateterburen aortaklaffimplantation (TAVI) eller öppen hjärtkirurgi . (newheartvalve.com)
 • Tillståndet uppstår därigenom att vänster kammare kopplas ur cirkulationen, antingen på grund av en atresi av aortaklaff eller mitralisklaff. (janusinfo.se)
 • Medfödd missbildning av aortaklaff och mitralisklaff, ospecificerad, ciprofloxacin 500mg. (billigeapotekvarer.life)
 • Aortaklaff: Klaffen mellan vänstra hjärtkammaren och uppåtgående aortan, vilken hindrar återflöde. (apoteksverige.life)
 • En medelålders man har en sjuk aortaklaff som skall bytas ut. (yle.fi)
 • Min aortaklaff skulle bytas. (sussisfitness.se)
 • En av dem som nu väntat ett halvår på en operation är Christina Brännström, som måste få en ny aortaklaff i hjärtat. (neuro.se)