• Skärp reglerna för användning av antibiotika i djurhållningen och minska behovet av antibiotika genom ett förbättrat djurskydd. (sverigeskonsumenter.se)
 • 9. Minska användning av plast och lagra maten i glas istället för i plast. (kurera.se)
 • Här får du information om hur du kan förebygga och minska risken för olyckor med kemikalier i ditt hem. (hallakonsument.se)
 • Även om det idag inte finns vetenskapliga bevis för att läkemedel i naturen kan ge oss människor hälsoproblem kan det vara klokt att minska vår exponering för dessa så långt det är möjligt, det vill säga följa försiktighetsprincipen. (janusinfo.se)
 • Miljöarbetet är en naturlig del i verksamheternas vardag och vi hittar ständigt nya sätt att minska verksamhetens miljöpåverkan och hitta miljösmarta lösningar för engångsmaterial, kemikalier, läkemedel, livsmedel, fastigheter, avfall, textilier samt resor och transporter. (regiondalarna.se)
 • Att välja kravmärkta livsmedel är också ett sätt att minska användning av antibiotika inom djurhållningen. (regiondalarna.se)
 • På samma sätt kan byta läkemedel minska håravfall. (debok.net)
 • Därför är det viktigt att minska risken för att våra barn utsätts för sådana skadliga kemikalier som finns i vissa leksaker, soffor och köksredskap som finns på exempelvis förskolor. (riksdagen.se)
 • För oss gäller det allt från att källsortera våra sopor, beställa ekologiska varor, minska mat svinnet, minska pappersförbrukningen, minska utsläppen av lustgas och läkemedel etc. (bbstockholm.se)
 • Genom att minska frigörelsen av dessa kemikalier i luftvägarna och lungorna, kan inflammationen därmed lindras. (euroclinix.net)
 • skatter på kemikalier kan vara effektiva för att minska förekomst och exponering av en rad kemikalier i ett flertal varugrupper. (jensholm.se)
 • Varje vecka utsätts du för betydande halter av tusentals olika kemikalier och tungmetaller. (kurera.se)
 • Motsvarande modeller används också som hjälp vid bedömningen av risker med olika kemikalier. (forskautandjurforsok.se)
 • Kan användas vid rengöring, vårduppgifter - även vid kontakt med blod och andra kroppsvätskor, livsmedelshantering, hantering av läkemedel och hantering av en mängd olika kemikalier. (officeandprint.se)
 • Handskarna lämpar sig för dem som har latexallergi och för att hantera en mängd olika kemikalier. (med24.se)
 • Det uppstår på grund av användningen av olika kemikalier, kosmetika, läkemedel eller mat. (wendyiles-hairblog.com)
 • Det kräver ett integrerat tillvägagångssätt, inkluderar användning av konservativa medel samt direkt bortskaffande. (cosmedicnorge.com)
 • Många läkemedelskrämer och salvor innehåller vissa antibiotika mot akne, till exempel Zenerit-läkemedel, som inkluderar erytromycin. (health-ranch.com)
 • Det finns namn på läkemedel, som inkluderar metamizolnatrium. (shepherdsfoldchildcare.com)
 • Dessa läkemedel inkluderar ibuprofen och paracetamol. (shepherdsfoldchildcare.com)
 • Om du säljer livsmedel, receptfria läkemedel eller så kallade sprängämnesprekursorer finns särskilda regler. (avesta.se)
 • Om du ska sälja livsmedel behöver du anmäla det till miljöenheten och om du ska sälja receptfria läkemedel ska du anmäla det till Läkemedelsverket. (avesta.se)
 • Varför kräver då inte LMV att broccoli måste få ett godkännande som läkemedel för att sådana påståenden skall få användas i marknadsföring av detta livsmedel. (anthropocene.live)
 • Sjukhusen rankades efter vårdverksamheternas storlek och typ av verksamhet, inköp av kemikalier och läkemedel samt hur skadliga dessa var för miljön. (janusinfo.se)
 • AstraZenecas produktionsanläggningar i Gärtuna och Snäckviken är så kallade lanseringssiter för nya läkemedel och produkter samt anläggningar för produktion av läkemedel med speciella egenskaper som kräver mycket av produktionsanläggningarnas kompetens och flexibilitet. (sweco.se)
 • Vi har endast begränsade kunskaper om vilka långsiktiga effekter kontinuerlig tillförsel av spårmängder av läkemedel och andra kemikalier har på vår utveckling, vår förmåga att motstå sjukdomar samt vår hälsa i allmänhet. (janusinfo.se)
 • För många ämnen saknas fortfarande kunskap om användning, spridning samt hälso- och miljöeffekter. (naturvardsverket.se)
 • Handskarna är elastiska och extra mjuka samt anpassar sig till formen på händerna vid användning. (med24.se)
 • I dessa fall måste den sökande noggrant motivera denna användning samt ange för vilket syfte djuren hade avlivats. (forskautandjurforsok.se)
 • MKUltra involverade användning av diverse metoder för att manipulera folks individuella, mentala tillstånd och ändring av hjärnfunktioner, inklusive hemlig administrering av läkemedel (särskilt LSD) och andra kemikalier, hypnos, sensorisk deprivation, isolering, verbala och sexuella övergrepp, samt olika former av tortyr. (blogspot.com)
 • Läkemedlet "Struktum" är relaterat till kategorin kondroprotektorer, det vill säga läkemedel som skyddar brosk, samt leder från förstörelse. (amb-healthcare.com)
 • Ta hjälp av den när du vill veta mer om de eteriska oljornas användning, hur man hanterar känslig hud samt annan värdefull information. (youngliving.com)
 • Dagligen ger hon aloe till apotekets kunder samt till läkare om den optimala användningen av läkemedel. (goowommpri.com)
 • effekter av läkemedel. (forskautandjurforsok.se)
 • Antalet kemiska ämnen som används i produktion av kemiska produkter och varor är mycket stort och för många av ämnena råder fortfarande brist på kunskap om effekter, användning och exponering. (naturvardsverket.se)
 • Alkohol och andra läkemedel som orsakar sömnighet (som kall medicin, muskelavslappnande medel, viss smärta, anfall, depression eller ångestläkemedel) kan betydligt förena Lyrica sugande effekter. (euapoteket.net)
 • Vissa växtbaserade, receptfria läkemedel har enorma effekter. (sverigeapotek.eu)
 • Samtidigt som läkemedel har positiva effekter på både människors och djurs hälsa, så hittas läkemedel i vattenmiljön vilket kan leda till negativa effekter på organismer i vattenmiljön. (havochvatten.se)
 • Potentiella effekter av läkemedel i miljön är ofta kroniska, d.v.s. leder inte till att organismer dör, men kan ändå i förlängningen påverka arter och ekosystem via exempelvis beteendestörningar, eller påverkan på fortplantningsförmågan. (havochvatten.se)
 • Den typiska miljöriskbedömningen av läkemedel fokuserar inte på sådana effekter, och detta är ett skäl till att kunskap saknas om läkemedlens miljöeffekter. (havochvatten.se)
 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att läkemedel ska kunna omprövas med hänsyn till nya forskningsrön om effekter på miljö n och tillkännager detta för regeringen. (riksdagen.se)
 • Tekniska lösningar i kombination med kunskap kring hanteringen av avfall och användning, så kallat uppströmsarbete, kan sänka halterna av EE2 och andra hormonella rester. (lu.se)
 • Detta bidrar till en minskad användning av giftiga båtbottenfärger. (havochvatten.se)
 • Hit hör bl.a. en ökad fokusering på kemikalier i barns vardag, skärpning av REACH, kadmiumstrategi, textildirektiv och åtgärder för minskad miljöpåverkan från kemikalier i läkemedel. (jensholm.se)
 • Medicinsk handhygien avser hygienvanan som hör till skötsel av läkemedel och medicinsk vård, som förhindrar eller minimerar sjukdomar och spridning av sjukdomar. (wikipedia.org)
 • Tillsammans skapar dessa toxiner en kemisk cocktail, där dessa tungmetaller och kemikalier samverkar för att skapa, bidra till eller trigga igång många kroniska sjukdomar. (kurera.se)
 • Ionosil har av Ion Silver marknadsförts som effektivt mot en rad sjukdomar, vilket gör att produkten säljs som ett läkemedel. (anthropocene.live)
 • Droger tolereras väl med regelbunden användning, läggs till den dagliga kosten, ger en daglig mängd vitaminer och mikrodelar som behövs för kroppen. (lakesidemedicalmusings.com)
 • Fentermin, liksom många andra läkemedel droger, det fungerar med vissa kemikalier. (endores.com)
 • Problem med ökad användning och risk för att utveckla ett beroende av både läkemedel och droger som följd av psykisk ohälsa är ett välkänt fenomen. (unt.se)
 • Vid olika graviditetsperioder tillåts användning av olika droger. (affordmedicaltechnologies.com)
 • Salvan sammansättning gör det möjligt att använda det för patienter som lider av intolerans mot droger, när användningen av kemikalier är omöjlig. (ilovevaquero.com)
 • Användningen av andra antivirala läkemedel för ARVI och influensa idag är allmänt reklam och rekommenderas, men det finns ingen övertygande forskning och bevis på deras effekt och säkerhet, så beslutet att använda dem är en personlig sak. (keystonemedicaluc.com)
 • Det rekommenderas inte att locka lock med användning av kemikalier under generellt fysiskt obehag eller stressiga situationer. (wendyiles-hairblog.com)
 • Vid användning av handskar i mer än 10 minuter rekommenderas det alltid att använda en innerhandske. (officeandprint.se)
 • På dagen för användning av läkemedlet rekommenderas att du ständigt övervakar barnets tillstånd. (shepherdsfoldchildcare.com)
 • Läkemedlet rekommenderas för användning med stark eller svag grad av smärta. (shepherdsfoldchildcare.com)
 • All psykofarmaka, starka kemikalier, orsakar kemiska obalanser hos hjärnor som från början inte hade någon kemisk obalans. (soundthief.com)
 • det saktar ner impulser i hjärnan som orsakar anfall, och påverkar kemikalier i hjärnan som skickar smärtlindningar över nervsystemet. (euapoteket.net)
 • Fast tvål kan, på grund av sin återanvändningsbara natur, besitta bakterier som förvärvats från tidigare användning. (wikipedia.org)
 • Olyckor med frätande produkter, som exempelvis 24-procentig ättika eller propplösare, är en vanlig orsak till att barn behöver vårdas på sjukhus på grund av kemikalier. (hallakonsument.se)
 • Dessa läkemedel kan förhindra eller eliminera symtomen på en allergisk reaktion på grund av neutralisering av histamin. (ilovevaquero.com)
 • På grund av en sådan effektiv effekt kan detta läkemedel ha en starkare terapeutisk effekt på lederna jämfört med dessa eller andra analoger. (amb-healthcare.com)
 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att miljödeklarationen ska ligga till grund för en synlig miljömärkning på läkemedel och tillkännager detta för regeringen. (riksdagen.se)
 • Antitussiva läkemedel ordineras i sjukdomens första steg för att stoppa torrhostan. (keystonemedicaluc.com)
 • Den första generationen läkemedel ordineras i nödfall, när det finns en sannolikhet för ett dödligt utfall. (lakesidemedicalmusings.com)
 • Företag A:s försäljning kallas direktimport medan företag B säljer s.k. parallellimporterat läkemedel. (fass.se)
 • Minoxidil, som brukar kallas Rogaine, läkemedel utan recept, och som från medicinsk synpunkt visat sig, för behandling av alopecia areata och läskmaskin alopecia. (help-hair.info)
 • Denna form av Raynauds kallas för vibrationsskador i hand och arm och orsakas av upprepade tryck på extremiteterna från användning av vibrerande verktyg och utrustning (som kan användas av exempelvis byggnadsarbetare, tandläkare, stenografer eller pianister). (treated.com)
 • AeroBec är en astmamedicin som innehåller den aktiva ingrediensen beklometasondipropionat, vilket tillhör en kategori läkemedel som kallas kortikosteroider. (euroclinix.net)
 • Nikotin, giftiga tandkött och andra kemikalier som ingår i tobaksrök kan orsaka olika abnormiteter och defekter vid fostrets utveckling. (shepherdsfoldchildcare.com)
 • Illegal tillverkning av ett kilo av ecstasy ger utsläpp på tjugo-trettio gånger mer giftiga kemikalier. (unt.se)
 • Dessutom kan orsaken vara arbete i farliga industrier, vilket innebär interaktion med kemikalier (syror, alkalier, giftiga föreningar). (edmondsinternalmedicine.com)
 • Denna formel har utvecklats i enlighet med säkerhets- och effektivitetsstandarder som fastställts av den tyska kommissionen E, som är den världsomspännande myndigheten för effektiva växtbaserade läkemedel. (sverigeapotek.eu)
 • Vid processen där bildas restprodukter i form av harts som kan användas till bindemedel och terpentin för användning i parfym och kosmetika. (preem.se)
 • Förväntande mammor bör minimera användningen av kosmetika och andra produkter som innehåller kemikalier. (shepherdsfoldchildcare.com)
 • Expertrådet AB inbjuder journalister att närvara vid ESTIV2008 , en internationell kongress där nya rön om cellbaserade tester för läkemedel, kemikalier och kosmetika presenteras. (mynewsdesk.com)
 • Torr hud Exponering för direkt solljus, användning av kosmetika och hårtork, simning i saltlösning eller klorerat vatten kan orsaka uttorkning av epidermis, vilket leder till torr hud och irritation. (wendyiles-hairblog.com)
 • Det främsta medicinska syftet med handtvagning är att rengöra händerna från smittämnen (inklusive bakterier eller virus) och kemikalier som kan orsaka personlig skada eller sjukdom. (wikipedia.org)
 • Utslag - den naturliga krämen har visat sig vara fantastisk att använda vid nästan alla typer av hudutslag, inklusive allergiska reaktioner på läkemedel, kemikalier, miljö-irriterande ämnen, insektsbett och eksem. (eleven.se)
 • Med ökad surhet i magen används dessutom läkemedel som hämmar syntesen av saltsyra. (vernondaycare.com)
 • Allergitester, fosterskador och hormonpåverkan är områden där forskarna ger exempel på användning av teknikerna. (mynewsdesk.com)
 • Detta läkemedel hämmar processen för benresorption, aktiverar deras tidiga helande, till exempel är det viktigt för frakturer. (amb-healthcare.com)
 • Här följer några exempel på hur du kan skapa värde och påverka med smart användning av etiketter som du enkelt skriver ut själv i sprakande färger direkt från skrivbordet när du är på språng, exakt när du behöver dem. (epson.se)
 • Oskar hoppas att den nya metod han nu untecklar ska kunna komma till praktisk användning till exempel när det gäller förbättring av energiutvinning ur organiskt avfall, såsom matavfall, och för rening av rötrester och avloppsslam. (mynewsdesk.com)
 • Exempel: avfallstransporter på tåg, "återvinningsetik", utsläpp av läkemedel och dess påverkan på fisk, återvinning av metaller ur askan från avfallsförbränning m.m. (mynewsdesk.com)
 • DHPC innehåller rekommendationer riktade till hälso- och sjukvårdspersonal om hur de bör anpassa exempelvis ordination och uppföljning för ett visst läkemedel för att minimera riskerna med användningen. (fass.se)
 • DHPC kan innehålla nya uppgifter om exempelvis allvarliga biverkning ar, att användningen av ett läkemedel bör begränsas till en viss patientgrupp, att vissa undersökningssteg behöver genomföras inför insättning av läkemedlet eller i vissa, särskilda fall, uppgifter om att tillgängligheten av ett läkemedel är försämrad under en period. (fass.se)
 • Ett användningsområde är separation av kemikalier från sköljvatten, exempelvis. (timedmg.com)
 • Forska Utan Djurförsök har som mål att med nya och bättre metoder ersätta djurförsök och samtidigt bidra till viktiga vetenskapliga framsteg och förbättrad riskbedömning av kemikalier, läkemedel och andra produkter. (forskautandjurforsok.se)
 • Några av de faktorer som genetiskt arv, fysisk sjukdom och miljöfaktorer befinns vara bidragande för förlusten av viktiga kemikalier i hjärnan som serotonin, noradrenalin och dopamin signalsubstanser. (oyedany.com)
 • Dessa kemikalier är viktiga för immunförsvaret och används normalt sett till att skapa allergiska och immuna svar som kan resultera i en inflammation. (euroclinix.net)
 • För att eliminera papillomavirus måste läkemedel ha starka egenskaper. (cosmedicnorge.com)
 • Från metaller till läkemedel: svensk kemisk industri idag : sjutton artiklar ur Kemisk tidskrift. (wikipedia.org)
 • Det är en enda sug och enstegs cantilever centrifugal en för användning av kemisk industri. (xhslurrypump.com)
 • Två preventivmedel och ett antiinflammatoriskt läkemedel, har inkluderats på en så kallade bevakningslista under EU:s direktiv om prioriterade ämnen. (havochvatten.se)
 • En del kemikalier har visat sig påverka oss negativt med ämnen som kan orsaka cancer, allergier eller påverka möjligheten att få barn. (riksdagen.se)
 • Den blandning av kemikalier som vi människor dagligen utsätts för har grovt underskattats, vilket också tunga rapporter de senaste veckorna har visat, menar hon. (ekuriren.se)
 • Tramadol är ett läkemedel som i en forskningsstudie visat sig fungera bra och skrivs ut av läkare mot neurologisk smärta i vissa situationer, fokal och diffus cystitis. (brightpicture.se)
 • Kunskapscentrum för läkemedel i miljön har etablerats, med målet att minimera läkemedels miljöpåverkan. (naturvardsverket.se)
 • Sweco hjälper AstraZeneca att få nya verksamhetstillstånd som tillåter produktion av nya och idag okända läkemedel och medicinska produkter vid anläggningarna. (sweco.se)
 • Vissa länder har funnit det nödvändigt att helt överge produktion och användning av läkemedel som innehåller metamiziolnatrium. (shepherdsfoldchildcare.com)
 • Ytterligare orsaker kan innefatta trauma, mycket rökning, vaskulära problem eller exponering för vissa läkemedel, kemikalier eller toxiner. (treated.com)
 • (3) Forska Utan Djurförsök anser att användning av serum innebär både djurskyddsproblem och vetenskapliga problem. (forskautandjurforsok.se)
 • Den innehåller ingen alkohol eller kemikalier som kan få huden att torka ut, istället stänger den igen dina små sår och sköter om dem med den rätta kombinationen av naturliga ingredienser, du slipper därför ärrbildning. (eleven.se)
 • Oberoende användning av Super Cleaner kan orsaka kemiska brännskador i huden eller slemhinnorna. (health-ranch.com)
 • Antibiotika för bronkit av ett brett spektrum av verkan, deras frekventa användning leder till störning i mag-tarmkanalen, provar dysbakteriöshet. (keystonemedicaluc.com)
 • I många länder används antibiotika av människor helt i onödan, och denna användning behöver regleras. (havochvatten.se)
 • Ginger Organic är en dansk serie ekologiska hygienprodukter tillverkade av 100% certifierat ekologisk bomull, som är fri från skadliga kemikalier, parfym och klor. (halsokraft.se)
 • Nu kan en person få ett läkemedel som har alla nödvändiga egenskaper. (cosmedicnorge.com)
 • Det kan också vara kemikalier som har använts för att ge kläderna vissa egenskaper som en viss färg, flamskydd, för att de ska vara fuktavvisande eller antibakteriella som i sportkläder. (bbstockholm.se)
 • Att läkemedelsanvändingen kan leda till vissa bieffekter på miljön är egentligen inte så konstigt då många läkemedel har inneboende egenskaper som gör dem potentiellt miljöfarliga. (havochvatten.se)
 • Du bör undvika koffein för Phentermine användning. (endores.com)
 • Vid användning av cellkulturer ger Forska Utan Djurförsök i första hand stöd till forskning där humant material och/eller etablerade cellinjer används, för att undvika att djur dödas för ändamålet (1). (forskautandjurforsok.se)
 • Många kemikalier och syntetiskt bearbetas medan det finns piller som bearbetas med hjälp av örter och naturliga ingredienser. (help-hair.info)
 • Användning av naturliga ingredienser som är lätt tillgängliga från lokala hälso-eller växtbaserade butiker. (help-hair.info)
 • Berätta för din läkare om alla receptbelagda läkemedel som du använder. (euapoteket.net)
 • Handtvagning eller handtvätt är rengöring av händerna med eller utan användning av vatten eller annan vätska, eller med hjälp av tvål, i syfte att avlägsna jord, smuts och mikroorganismer. (wikipedia.org)
 • Dagens inslag i Malous serie om vår mat i Efter tio i TV4 handlade om kemikalierna, sådant som från vårt slamhanterande samhälle sprider kemikalier i naturen, via vatten till fiskar och andra djur, och via slam som "gödsel" på åkrarna som sedan ansamlas i växterna och sedan hamnar i maten till djuren och oss människor. (wordpress.com)
 • När det "skyddande" lagret slits ut, blir fostret försumbart mot de negativa effekterna av kemikalier, virus, bakterier och andra patogener. (affordmedicaltechnologies.com)
 • En del kemikalier är så farliga att de bör förbjudas, medan användningen av kemikalier som inte är lika farliga kan regleras med andra styrmedel. (riksdagen.se)
 • Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör återkomma med en åtgärdsplan för nationella förbud och begränsningar i närtid av kemikalier som inte bedöms regleras inom rimlig tid inom EU för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö till år 2020. (jensholm.se)
 • Det minskar halterna av många kemikalier i ditt hus. (kurera.se)
 • Användning av ozon innebär att nivån för bakteriebärande partiklar (CFU, colony-forming units) minskar och att nivån för TOC (Total Organic Compounds) kan kontrolleras. (ozone-academy.com)
 • Läkemedel som skapar ett skyddande skikt på magen och minskar dess surhet är antacida. (vernondaycare.com)
 • In vitro-metoder används bl.a. i forskning, för att testa kemikalier och för att odla upp biologiska ämnen (t.ex. (forskautandjurforsok.se)
 • TkD Jari Heinonen från Villmanstrands tekniska universitet utvecklar metoder för att separera värdefulla kemikalier ur industriella sidoströmmar. (aka.fi)
 • På så sätt tar vi i alla fall lite höjd för att det finns andra kemikalier som uppstår tillsammans. (ekuriren.se)
 • Det är värt att notera att antibakteriella läkemedel inte är en panacea för njursmärta, för användning av piller i komplexet. (lakesidemedicalmusings.com)
 • Biverkningar från användning av piller är attacker av illamående, diarré, kräkningar. (cosmedicnorge.com)
 • Att ta piller är huvuddelen av denna händelse, och kan ersättas med exklusiv intravenös administrering av liknande läkemedel. (cosmedicnorge.com)
 • Alla läkemedel och folkmedicin som föreskrivs av läkaren kan självmedicin vara farligt för både kvinnor och fostret. (affordmedicaltechnologies.com)
 • Nedan eller här vår senaste motion om kemikalier. (jensholm.se)
 • Trots att det är samma läkemedel kan det i vissa fall förekomma skillnader mellan parallellimporterade och direktimporterade läkemedel, t ex avseende färgämnen eller texten på innerförpackningen. (fass.se)
 • Det händer i vissa fall fentermin användning. (endores.com)
 • De miljömässiga fördelarna med förbättrad vattenrening måste sättas i relation till den miljöbelastning det innebär i form av byggnation av reningsverk, användning av driftskemikalier, ökad energiförbrukning med mera. (janusinfo.se)
 • Sverige utreder hur och om en utökad rening av läkemedel kan införas vid kommunala reningsverk. (havochvatten.se)
 • Signalsubstanser är kemikalier som arbetar i hjärnan och nervsystemet. (endores.com)
 • Elastisk svart engångshandske som anpassar sig till handens form under användning. (officeandprint.se)
 • Är elastisk och anpassar sig till handens form under användning. (hygiengrossisten.se)