• Antroposofin grundades av filosofen och naturvetenskapsmannen Rudolf Steiner och hans likasinnade kollegor. (weleda.se)
 • Skolan ligger i Goetheanum, ett centrum för antroposofi, designat av Rudolf Steiner själv, som omfattar två konsertsalar med plats för 1 500 personer, ett galleri, föreläsningsrum, ett bibliotek, en bokhandel och administrativa ytor för Antroposofiska sällskapet. (weleda.se)
 • Antroposofi är en filosofi grundad av österrikaren Rudolf Steiner (1861-1925) efter att han brutit med det Teosofiska Samfundet i Tyskland 1912. (vof.se)
 • Kunskapen om dessa intryck är en viktig del i antroposofin, som Steiner kallade för "människans visdom" efter grekiskans anthropos som betyder människa och sophia som betyder visdom. (weleda.se)
 • Efter en ca 10-årig paus instiftade han i samband med det så kallade Julmötet 1923/24, Den Fria Högskolan för Antroposofi. (nordenantroposofi.com)
 • Antroposofi är en världsomspännande filosofi med rötter i Europa som utforskar andlighet med vetenskapliga metoder. (weleda.se)
 • Kunskapen om dessa intryck är en viktig del i antroposofin, som Steiner kallade för "människans visdom" efter grekiskans anthropos som betyder människa och sophia som betyder visdom. (weleda.se)
 • Steiner tillfrågades då om att bygga en skola på några idéer ur antroposofin om människans utveckling. (epochtimes.se)
 • Han har varit ordförande i föreningen Vetenskap och Folkbildning, samt redaktör för flera böcker som behandlar pseudovetenskap, antroposofi och andra liknande ämnen. (tanum.no)
 • I samband med det senaste tillfälliga tillståndet, i december 2013, gav regeringen Läkemedelsverket i uppdrag att utreda en mer permanent lösning genom att bedöma om läkemedelsdirektivets artikel om nationella bestämmelser för homeopatika/antroposofin kan införlivas i svensk läkemedelslagstiftning. (altinget.se)
 • I kollegiet avsätts tid för studium av antroposofi- och waldorfpedagogik, samarbete kring kursplanen, vissa delar av elevhälsoarbetet samt den vardagliga organisationen av skolan. (fredkullaskolan.se)
 • Det har man kunnat visa i studier som jämfört vaccinerade barn med barn som uppfostras inom Antroposofi (filosofisk hälsolära). (netdoktor.se)
 • Det inneb r att det kan vara sv rt att f rena livet h r med heltidsjobb utanf r, eller s r du en fena p att f in allt i ditt pussel! (alternativ.nu)
 • Syftet med denna ram är att ge ett öppet utrymme för entreprenörer för att diskutera associativa problem och att intensifiera länken med Goetheanum som centrum för Fria Högskolan för Antroposofi. (lll.nu)