• Idarubicin Accord tillhör en grupp läkemedel som kallas antracykliner och påverkar hur cellerna i kroppen växer och ökar i antal. (apoteket.se)