• om du har koagulationsrubbning, ett tillstånd med ökad risk för blodpropp (brist på protein C, protein S eller antitrombin). (kronansapotek.se)
 • Antitrombin är ett högmolekylärt protein som används vid antitrombinbrist. (janusinfo.se)
 • Antitrombin-, protein C eller S-brist, APC-resistens, protrombingenmutation, lupus antikoagulans eller kardiolipinantikroppar och tidigare venös tromboembolism (VTE). (medicinskapm.se)
 • Kvinnor utan tidigare VTE men med antitrombin-, protein C eller S-brist, homozygot APC-resistens, homozygot protrombingenmutation samt ytterligare minst en allvarlig riskfaktor för VTE såsom exempelvis övervikt eller förstagradssläkting med trombos. (medicinskapm.se)
 • Dessutom görs en utredning av blodets levringsförmåga (Antitrombin, Protein S, Protein C, APCR) om patienten är över 50 år, har anhöriga med blodproppssjukdom eller om patienten tidigare själv haft en blodpropp. (doktorn.com)
 • Medfödd brist på denna faktor orsakar von Willebrands sjukdom med ökad blödningstendens. (wikipedia.org)
 • Medfödd brist på faktor VIII eller IX orsakar blödarsjuka. (wikipedia.org)
 • AT-brist orsakar benägenhet för ventrombos och kan också vara förenad med benägenhet för artärtrombos. (fimlab.fi)
 • 1 (5) B-HbA1c på Roche Cobas, Helsingborg, Ängelholm, Kristianstad (NPU Kod 27300) Bakgrund, indikation och tolkning HbA1c i helblod används som ett mått på den genomsnittliga glukoskoncentrationen under de senaste 2-3 månaderna. (docplayer.se)
 • Antitrombin kan utan risk ges under graviditet. (janusinfo.se)
 • AT-brist är även förenad med ökad risk för missfall/fosterdöd. (fimlab.fi)
 • Låga värden talar för hereditärt betingad brist, vilket är förenat med risk att få venös trombos. (regionblekinge.se)
 • Bindning av antitrombin till heparin gör inaktiveringen av trombin märkbart effektivare. (fimlab.fi)
 • Läkemedlen heparin, östrogen och L-asparaginas minskar mängden antitrombin. (fimlab.fi)
 • Duphaston ordineras till kvinnor under underhålls- eller ersättningsbehandling, när en brist på progesteron hittas, på vilken befruktning, graviditet och även födelsen direkt beror. (ktopclinic.com)
 • Minimiinformation atenativ ® (humant antitrombin) 50 IE/ml pulver och vätska till infusionsvätska, lösning, och finns i storlekarna 500 IE och 1000 IE. (octapharma.se)
 • Antitrombin är blodets viktigaste koagulationshämmare. (octapharma.se)
 • P-AT,Antitrombin är den viktigaste hämmaren i koagulationssystemet. (regionblekinge.se)
 • Älä käytä Meliane-valmistetta,  jos sinulla on (tai on joskus ollut) veritulppa jalkojesi verisuonessa (syvä laskimotukos, SLT), keuhkoissa (keuhkoembolia) tai muualla elimistössä              jos tiedät, että sinulla on jokin veren hyytymiseen vaikuttava sairaus - esimerkiksi C-proteiinin puutos, S-proteiinin puutos, antitrombiini III:n puutos, Faktori V Leiden tai fosfolipidivastaaineita joudut leikkaukseen tai joudut olemaan vuodelevossa pitkän aikaa (ks. (spotidoc.com)
 • För att akut behandla eller förebygga blödning orsakad av behandling med blodförtunnande vitamin K-antagonister, t ex warfarin, används protrombinkomplexkoncentrat som innehåller koagulationsfaktorerna II, VII, IX och X. Det kan också användas för att behandla eller förebygga blödning vid medfödd brist på någon av de ingående protrombinkomplexets faktorer när specifika koagulationsfaktorprodukter inte finns att tillgå. (octapharma.se)
 • Behandling av blödning och perioperativ blödningsprofylax vid förvärvad brist på protrombinkomplexets koagulationsfaktorer, såsom brist orsakad av behandling med vitamin K-antagonister eller vid överdosering av vitamin K-antagonister, när snabb korrigering av bristen krävs. (octapharma.se)
 • Behandling av blödning och perioperativ profylax vid medfödd brist på de vitamin K-beroende koagulationsfaktorerna II och X, när specifika koagulationsfaktorprodukter inte finns att tillgå. (octapharma.se)
 • AT-brist ökar också risken för upprepad trombos. (fimlab.fi)
 • Komplex brist på koagulationsfaktorer såsom koagulopati på grund av svår leversvikt eller massiv transfusion. (octapharma.se)
 • Förvärvad brist kan uppstå på grund av minskad syntes (t.ex. (fimlab.fi)
 • Blodpropp i lungan (lungemboli) med sk tillfällig riskfaktor t ex gipsning av ett ben, behandlas i 3 mån, övriga tillstånd med blodpropp i lungan behandlas under minst 1 år. (doktorn.com)
 • Patienter med ärftlig antitrombinbrist kan behandlas profylaktiskt eller terapeutiskt med antitrombin vid kliniska risksituationer för blodpropp (t ex vid kirurgi eller i samband med förlossning). (octapharma.se)
 • 1 AVSETT ÄNDAMÅL Kitet är avsett för fotometrisk bestämning av faktor VIII-aktivitet i plasma, antikoagulerad med citrat vid diagnostisering av FVIII-brist eller för monotorering av patienter i substitutionsterapi samt vid potensbestämning av FVIII koncentrat. (docplayer.se)
 • I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast sex barn, vars mödrar fått antitrombin - inget barn hade någon missbildningsdiagnos. (janusinfo.se)
 • AT-brist kan även förekomma vid nefrotiskt syndrom, levercirros och DIC (Disseminerad Intravaskulär Koagulation). (regionblekinge.se)
 • Kort behandlingsvarighet (minst 3 måneder) bør være basert på forbigående risikofaktorer (f.eks. (felleskatalogen.no)
 • Dosen bibehålls tills LD och bilirubin sjunker samt Hb stiger, trappas därefter ut under lång tid (3-4 mån). (internetmedicin.se)
 • Vid brist av typ II är mängden antitrombin normal, men dess funktion är kvalitativt avvikande (dvs. (fimlab.fi)
 • AT-brist kan konstateras vara ärftlig också utan genundersökning, om aktiviteten hos antitrombinet upprepat är mindre än normal (utan förvärvad orsak) och samma fynd också görs hos en första gradens släkting. (fimlab.fi)
 • 3. Kontrollplasma abnormal och normal kalibrerad mot en internationell referensplasma för FVIIII 4. (docplayer.se)