• Antithrombin III Baxalta, som innehåller antitrombin, tillhör en läkemedelsgrupp som kallas antikoagulantia. (apoteket.se)
  • Antithrombin III Baxalta används för att behandla och förebygga blodproppar i blodkärl hos personer med medfödd brist eller vissa former av akut brist på antitrombin. (apoteket.se)
  • Antithrombin III Baxalta tillverkas av human plasma. (apoteket.se)
  • När du ges Antithrombin III Baxalta rekommenderas att produktnamn och satsnummer registreras för att möjliggöra spårandet av använd produkt. (apoteket.se)
  • för behandling av blodpropp) eftersom heparin väsentligt ökar effekten av Antithrombin III Baxalta. (apoteket.se)
  • Din läkare kommer att avgöra om du kan använda Antithrombin III Baxalta under graviditet eller amning. (apoteket.se)
  • Antitrombin är ett högmolekylärt protein som används vid antitrombinbrist. (janusinfo.se)