• Han blev marinläkare i reserven 1934, avlade medicine licentiatexamen 1936 och disputerade för medicine doktorsgraden år 1941 på avhandlingen Studies in haemolytic streptococcus fibrinolysin, antifibrinolysin and antistreptolysin, with particular reference to rheumatic fever. (wikipedia.org)
  • Malmnäs blev medicine licentiat 1935 och medicine doktor vid Karolinska institutet 1958 på avhandlingen Immunity in pregnancy: a clinical study of the antistreptolysin, antistaphylolysin and dye test reactions and the gamma-globulin level. (wikipedia.org)