• Aseptik syftar till att förhindra uppkomsten av mikroorganismer till skillnad från antiseptik som syftar till att bekämpa redan befintliga mikroorganismer genom antiseptiska medel. (wikipedia.org)
  • Genom införandet av en noggrann renlighet, betecknad som antiseptik och aseptik , kom antalet dödsfall i barnsängsfeber att minska kraftigt. (gpedia.com)
  • Emellertid, när förhållandena tatuering område är inte optimala och inte aseptiska och antiseptik åtgärder respekteras är att denna kontaminering med andra mindre vanliga mikroorganismer såsom gram-negativa baciller och även möjliga pseudomonas. (thpanorama.com)
  • Sabun dan antiseptik berguna untuk membersihkan kuman atau bakteri yang ada di tangan. (honeylizious.com)
  • antiseptik Denna artikel om immunologi, smittämnen eller epidemier saknar väsentlig information. (wikipedia.org)
  • Cara mencuci tangan yang paling benar yaitu dengan cara memakai air bersih dan sabun atau antiseptik. (honeylizious.com)
  • Joderad povidon 5 %, ögondroppar, används för periokulär och konjunktival antiseptik före kirurgi, detta för att minska risken för postoperativ infektion. (makulareg.se)