• RNA-interferens innebär att RNA för en viss gen kan användas för att "stänga av" produktionen av det protein som genen kodar för. (blogspot.com)
 • De båda amerikanerna Andrew Fire och Craig Mello belönas för att de har visat hur korta bitar av dubbelsträngat RNA kan släcka en viss gen. (fof.se)
 • Men inget hände, inte heller när de sprutade in antisens-RNA för genen (antisens-RNA är en "spegelbild" av mRNA som kan binda till mRNA). (blogspot.com)
 • Men när de sprutade in både mRNA och antisens-RNA på samma gång - och alltså fick en dubbelsträng av RNA - stoppades produktionen av det motsvarande proteinet. (blogspot.com)
 • RNA-interferens (eller, som det ofta skrivs, RNAi) har flera viktiga funktioner i kroppen. (blogspot.com)
 • Mekanismen kallas RNA-interferens, förkortat RNAi. (fof.se)
 • Men RNAi-systemet kan även ta hand om RNA som kommer in i cellen utifrån, precis som vid forskarnas maskexperiment. (fof.se)
 • För åtta år sedan upptäckte två amerikanska genetiker att RNA kan stänga av gener. (fof.se)
 • Enligt den vedertagna bilden finns det delar i arvsmassan, gener, som utgör mall för så kallat budbärar-RNA. (fof.se)
 • Eftersom de båda enkelsträngade RNA-bitarna kan para ihop sig, verkade det vara så att det är dubbelsträngat RNA som kan tysta gener. (fof.se)
 • Årets Nobelpris i medicin går till Andrew Z. Fire och Craig C. Mello för upptäckten av RNA-interferens. (blogspot.com)
 • Detaljerna om hur RNA bildas från DNA belönas med årets Nobelpris i kemi. (fof.se)
 • Med budbärar-RNA-strängen som mall bygger cellens maskineri ihop protein. (fof.se)
 • De RNA-molekyler som sprutades in utgjorde mall för ett protein som är viktigt för muskelbildning. (fof.se)